Knihy

Slovenský film v roku 2016 (kniha)

J. Dudková, K. Mišíková (zost.), VŠMU, SFTA, SFÚ, 2017

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2017, zostavený Katarínou Mišíkovou a Janou Dudkovou. viac

cena: 7,20 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2016

Diktátor času - (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (kniha)

Česálková Lucie, Svatoňová Kateřina (eds.), Národní filmový archiv, 2019

S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou, se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let. viac

cena: 19,60 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Diktátor času - (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky

Technika hlasu, reči a umelecký prednes (kniha)

Esenciálne piliere hereckej prípravy, Barilíková-Spišáková Lenka, Režný Michal, Šafaříková Katarína, VŠMU, 2018

Súbor vedeckých monografií je určený poslucháčom umeleckých škôl, najmä študentom v študijnom odbore divadelné umenie v špecializácii herectvo. Rovnako by mohla zaujať pedagógov, venujúcich sa umeleckému vzdelávaniu v oblasti hlasovej a verbálnej prípravy. Predovšetkým má však ambíciu osloviť profesionálnych umelcov, ktorí si chcú rozšíriť špecifické poznatky v oblasti hlasového a rečového prejavu. viac

cena: 7,20 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Technika hlasu, reči a umelecký prednes

Rozhovory o filmovej hudbe (kniha)

Mária Kodčíková, Vysoká škola múzických umení, 2019

Mária Kodčíková vyštudovala hru na organ a klavír na Konzervatóriu v Žiline, následne štúdium v Ateliéri zvukovej skladby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Odbornú prax získala ako majsterka zvuku v Slovenskom rozhlase v Literárno-dramatickom centre, v Slovenskom filmovom ústave pri Digitálnej audiovízii a ako zvukárka v divadle Malá scéna STU. V rámci doktorandského štúdia rozpracovala tému Rozhovory o filmovej hudbe, na základe ktorej vznikla i táto kniha s rovnomenným názvom. viac

cena: 7,20 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Rozhovory o filmovej hudbe

A múzám ke cti (kniha)

Akademie múzických umění v Praze, 2018

Akademie múzických umění v Praze vydala při příležitosti tzv. osmičkových výročí knihu slavnostních proslovů významných osobností, které přijaly z rukou rektorů AMU čestný titul doctor honoris causa. Publikace nabízí čtenářům připomenutí životních osudů, uměleckých a myšlenkových zápasů sedmnácti osobností čtyř uměleckých druhů, které AMU rozvíjí: divadla, filmu, hudby a tance. viac

cena: 12,65 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
A múzám ke cti

Již brzy na dvojce: Příprava II. programu v letech 1958–1970 (kniha)

Jana Čížkovská, Casablanca, 2018

Čtvrtým titulem edice AKTA F, vydávané ve spolupráci s Katedrou filmových studií FF UK, nabízí knižní verzi diplomové práce Jany Čížkovské, která se věnuje genezi spuštění vysílání II. programu Československé televize (ČST) od prvních návrhů z konce 50. let do jeho realizace v květnu 1970. viac

cena: 7,79 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Již brzy na dvojce: Příprava II. programu v letech 1958–1970

Andrej Tarkovskij - Skutečnost a sny o domově (kniha)

Viktor Filimonov, 2019, Pavel Mervart

Kniha Viktora Filimonova představuje život a tvorbu režiséra Andreje Arseňjeviče Tarkovského (1932–1986). Jedná se o první komplexní biografii tohoto významného filmového tvůrce vydanou v češtině. viac

cena: 18,90 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Andrej Tarkovskij - Skutečnost a sny o domově

Film a dějiny 7. - Propaganda (kniha)

Petr Kopal a spol., 2018, Casablanca

Kolektivní monografie Film a dějiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918–1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny (a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy. viac

cena: 15,50 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Film a dějiny 7. - Propaganda

Václav Havel a film (kniha)

Havel Václav, Bernard Jan (ed.), Knihovna Václava Havla, 2019

Není žádné tajemství, že filmová tvorba přitahovala Václava Havla od raného mládí. Ostatně vyrůstal v rodině, která filmem dlouho žila – jeho strýce Miloše je bez nadsázky možné považovat za zakladatele moderní české kinematografie. viac

cena: 13,57 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Václav Havel a film

Eduard Grečner a jeho filmy (kniha)

Milan Cyroň, Casablanca, 2018

Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia), a to zejména vývoji tzv. scenáristické představy, tedy od idey filmu po jeho hotovou verzi. viac

cena: 11,59 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Eduard Grečner a jeho filmy

František Vláčil - Život a dielo (kniha)

Petr Gajdošík,Camera obscura, 2018

Zásadní monografie o jednom z nejvýznamnějších filmových tvůrců české poválečné kinematografie. Obsáhlá publikace nabídne životní i tvůrčí příběh Františka Vláčila ve formě bohatě zdokumentovaného textu, jehož součástí bude mj. produkční historie všech Vláčilových filmů i neuskutečněných projektů, přiblížení jejich dobové reflexe, ukázky ze scénářů a dalších textů. Více než analýze a výkladu filmových děl se chce kniha věnovat spíš faktům a historii. viac

cena: 22,90 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
František Vláčil - Život a dielo

Elixír smiechu - Jozef Kroner a Kronerovci (kniha)

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol., Divadelný ústav, 2012

Výnimočná publikácia kolektívu renomovaných slovenských divadelných a filmových teoretikov pod editorským vedením docentky Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej prináša plastický a bohatý obraz umeleckej tvorby Jozefa Kronera, významnej hereckej divadelnej a filmovej osobnosti. viac

cena: 17,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Elixír smiechu - Jozef Kroner a Kronerovci

Dějiny Akademie múzických umění v Praze (kniha)

Martin Franc a kol., NAMU, 2018

Historická monografie se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém a popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence od jejího založení Benešovými dekrety v roce 1946 až po počátek 90. let. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků se současně snaží zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby. viac

cena: 15,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Dějiny Akademie múzických umění v Praze

Český filmový archiv 1943 - 1993 (kniha)

Institucionální vývoj a problémy praxe, Ján Trnka, NFA, 2018

Český Filmový archiv, dnešní Národní filmový archiv, patří mezi nejstarší paměťové instituce svého druhu a rozsahem sbírek se řadí k největším na světě. Předkládaná kniha mapuje kulturně specifický proces vzniku a velmi spletitého institucionálního vývoje archivu, a zároveň přibližuje způsoby, jimiž generace filmových archivářů naplňovaly poslání shromažďovat, vědecky zpracovávat, uchovávat a znovu zpřístupňovat filmy a další dokumenty svědčící o minulosti kinematografie a dějinách vůbec. viac

cena: 11,58 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Český filmový archiv 1943 - 1993

The seven minute screenplay (kniha)

Mary Angiolillo, Pavel Jech, AMU, 2017, 2 vydanie

Publikace THE SEVEN MINUTE SCREENPLAY je jak gramatikou základních principů dramatiky tak slabikářem pro psaní scénáře. Skriptum si klade za cíl připravit studenty na psaní celovečerních filmů pomocí strukturovaného psaní scénáře pro sedmiminutový film. viac

cena: 5,74 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
The seven minute screenplay

Ludvík Šváb - Uklidit po mé smrti (kniha)

Evženie Brabcová (ed.), Jiří Horníček (ed.), NFA, 2017

Ludvík Šváb (1924–1997), civilním povoláním psychiatr, od padesátých let minulého století stálý člen pražské Surrealistické skupiny, se ve svém volném čase věnoval mnoha uměleckým odvětvím: divadlu, jazzové hudbě, výtvarnému umění, fotografii a filmu. Kniha se dotýká všech uvedených tvůrčích oblastí, přičemž se soustředí především na Švábovy aktivity související s filmem. viac

cena: 17,40 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Ludvík Šváb - Uklidit po mé smrti

Nadar - Když jsem byl fotografem (kniha)

Tomáš Dvořák (ed.), Nadar, AMU, 2018

Fotografická biografie Félixe Tournachona alias Nadara (1820–1910) se objevila kolem roku 1900, když autorovi bylo 80 let. Je to série vyprávění, v nichž tento slavný fotograf, romanopisec, karikaturista a aviatik zachytil svůj neobyčejný život – první aerostatické fotografie pořízené z balonu nebo prozkoumávání pařížského podzemí, zkazky o osobnostech, které fotografoval, a o umělcích, s nimiž se setkával. viac

cena: 9,60 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Nadar - Když jsem byl fotografem

Zvukoprostor prostorzvuk (kniha)

M. Rataj, S. Hořínka, J. Trojan, T. Dvořák, AMU, 2018

Prostor je pojem, který vytváří rámec pro vztahy, v prostoru probíhá naše komunikace. Jedním z principů takové komunikace, který je předmětem předkládaného textu, je komunikace akustická. V několika kapitolách se autoři, působící na hudební a taneční fakultě a filmové fakultě AMU, zamýšlejí nad rozmanitými aspekty vzájemných vztahů mezi hudbou, zvukem a prostorem. viac

cena: 8,90 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Zvukoprostor prostorzvuk

Umění filmu (kniha)

David Bordwell, Kristin Thompsonová, 2018, Akademie múzických umění

Vedle zájemců o filmová studia dokáže táto kniha oslovit i širokou čtenářskou obec svým jasným, přehledným a systematickým výkladem fenoménu filmu. Kniha je doplněna ohromným množstvím obrazového materiálu, na němž je probíraná látka názorně předvedena. Čtenáři se nabízí jedinečná možnost porozumět základním tvůrčím filmovým kategoriím, jako jsou kamera, střih, zvuk apod., rozkrýt způsoby vyprávění příběhů, pochopit způsob fungování filmových žánrů atd. Kniha vychází v celobarevném provedení. viac

cena: 38,55 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Umění filmu

Strih zvuku - príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž (kniha)

Peter Mojžiš, VŠMU FTF, 2017

Text je určený študentom filmových škôl so zameraním na zvukovú skladbu. Svojim použitím je však univerzálny, jeho zámerom je ozrejmiť základné teoretické a praktické postupy pri realizácii priestorového zvuku vo filmovej tvorbe u nás i v zahraničí. viac

cena: 7,20 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Strih zvuku - príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž