Knihy

Podoby Petra Karvaša (kniha)

Milan Šimečka, Peter Karvaš, Divadelný ústav, 2020

Milana Šimečku a Petra Karvaša spájalo i spája viacero životných postojov a udalostí. Obaja boli ľavicovo orientovaní intelektuáli, ktorí videli nedokonalosti nastoleného spoločenského systému a obidvoch napokon režim vyhostil na okraj spoločnosti. viac

cena: 15,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Podoby Petra Karvaša

Slovenský štát vo filme (kniha)

Eva Filová, Eva Vženteková, Vlna, Drewo a srd, 2021

Monografia Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla spojením dvoch autorských pohľadov na „Slovenský štát po Slovenskom štáte“. V prvej časti Eva Filová skúma zobrazovanie minulosti prostredníctvom nehraného, dokumentárneho filmu, v druhej časti Eva Vženteková rekonštruuje ten istý obraz v hraných kinofilmoch. viac

cena: 13,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Slovenský štát vo filme

Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový zázrak (kniha)

Tomáš Berka, Slovart, 2019

Kniha Veľká ilúzia prináša odľahčenou a vtipnou formou pohľad do inak neprístupného zákulisia nakrúcania filmov s dôrazom na oblasť filmovej scénografie. Autor Tomáš Berka patrí medzi najskúsenejších slovenských filmových architektov – počas svojej kariéry mal popri Jurajovi Jakubiskovi či Jurajovi Herzovi možnosť spolupracovať i s takými velikánmi svetovej kinematografie ako napríklad Ridley Scott či Stanley Kubrick. viac

cena: 19,95 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový zázrak

Hľadanie človeka v globalizovanom svete (kniha)

Dušan Hanák, Slovart, 2019

V rozsiahlom cykle 152 farebných a čiernobielych fotografií z rokov 2007 - 2017 prináša významný slovenský filmový režisér a scenárista prof. Dušan Hanák (1938) humánne a empatické dokumentárne svedectvo o ľuďoch žijúcich na okraji spoločnosti v globalizovanom svete. Výtvarne pôsobivé dokumentárne snímky z Angoly, Ruska, Indie a Nepálu, Ekvádora a Peru, ale aj zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Bulharska, Francúzska, Nemecka a Talianska zobrazujú rôznorodosť a charakter obyčajných ľudí v ich autentických prostrediach. viac

cena: 29,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Hľadanie človeka v globalizovanom svete

Martin Štrba. Pevná zem pod hlavou (kniha)

Martin Štrba, 2017

Publikácia Martin Štrba. Pevná zem pod hlavou je prvou samostatnou monografiou predstavujúcou odbornej, ale aj širokej verejnosti, fotografickú tvorbu uznávaného slovenského kameramana. Martin Štrba je v porovnaní s väčšinou autorov slovenskej novej vlny akousi pokojnou silou. Nechce šokovať, chce rozprávať. Nesnaží sa obsiahnuť svet, len to, čo považuje za dôležité. viac

cena: 19,95 € / skladom / Vložiť do košíka
Martin Štrba. Pevná zem pod hlavou

Místo snění (kniha)

David Lynch, Kristine McKenna, Paseka, 2020

Unikátní kombinace biografie a memoáru dokazuje, že ani kniha o životě a díle geniálního režiséra Davida Lynche nemůže být obyčejná. Vůbec poprvé odkrývá okolnosti zrodu jeho smělých filmových vizí a nabízí klíč k interpretaci kultovních děl, jako jsou Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway, Modrý samet nebo Mullholland Drive. viac

cena: 24,90 € / vypredané /
Místo snění

Kam oči, tam hlava (kniha)

Markéta Kinterová, NAMU, 2020

Jak vnímáme prostředí města a jeho periferie? Můžeme je číst jako kompozici hmot onálepkovanou množstvím textových a obrazových sdělení? Podoba města je zrcadlem úrovně kultury. Lidé čtou a interpretují město na základě textu vytvořeného soukromým sektorem a státem. Co nám urbánní veřejný prostor chce říct? Autorská kniha reaguje na to, jaké vizuální strategie jsou ve veřejném prostoru uplatňovány se záměrem postupného upevňování represivního systému kontroly a za účelem přeměny návštěvníka v zákazníka. viac

cena: 13,15 € / skladom / Vložiť do košíka
Kam oči, tam hlava

Česká škola neexistuje (kniha)

Goran Marković, NAMU, 2020

Kniha Česká škola neexistuje přináší jedinečný pohled na Československo očima cizince, který v Praze prožil jedno z nejdůležitějších období svého života. Goran Marković (*1946), velká osobnost jugoslávské, resp. srbské kinematografie, studoval režii na FAMU v druhé polovině šedesátých let. Několik let po absolutoriu sepsal reflexi období, které bylo výjimečné nejen pro něj, ale i pro jeho druhou vlast. viac

cena: 6,74 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Česká škola neexistuje

Základy dramaturgie (kniha)

Jan Císař, NAMU, 2020, II. vydanie

Souhrnné vydání obou částí skript teoretika a pedagoga dramaturgie se v první části věnuje základům praktické i teoretické dramaturgie s důrazem na vztah dramatického textu k jevištní interpretaci z hlediska dramatické situace, druhá část nahlíží problematiku jevištního výkladu dramatického textu z hlediska dramatické postavy. Určeno studentům příslušných oborů vysokých uměleckých škol a univerzit a i dalším odborným zájemcům o dramatické umění. viac

cena: 9,38 € / vypredané /
Základy dramaturgie

Filmaři disentu – Michal Hýbek v paměti archivů a přátel (kniha)

Jan Bernard, NAMU 2020

Michal Hýbek nebyl jen „kameraman disentu“, byl všestrannou osobností s kontakty a zájmy v oblasti hudby, výtvarné kultury a divadla, o kterých přinášel svou tvorbou svědectví. Byl mimo jiné autorem prvního dokumentu o Václavu Havlovi a také jednou z hlavních postav Originálního videojournalu. Jan Bernard rekonstruuje Hýbkovu životní pouť na základě průzkumu velkého množství archivních materiálů i rozhovorů s pamětníky. viac

cena: 12,95 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Filmaři disentu – Michal Hýbek v paměti archivů a přátel

Hlas ve filmu (kniha)

Michel Chion, NAMU, 2020

Chionova kniha otevírá v oblasti filmových studií novou oblast: jestliže filmová teorie nahlíží svůj předmět zpravidla z hlediska vizuality, Chion situuje výchozí bod svých analýz do zvukového aspektu filmu. Uvažuje o potencialitě, kterou hlas ve filmu disponuje, a to zvláště tehdy, když je prezentován jako něco, co není bezprostředně spjato s jednoznačně určitelným nositelem. Tato originální interpretace zvukového filmu uvádí filmovou teorii do kontaktu s dalšími obory: s psychoanalýzou, gender studies, literární teorií či muzikologií. viac

cena: 11,20 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Hlas ve filmu

Paralely hudební a filmové řeči (kniha)

Martin Klusák, NAMU, 2020

Autor se ve své studii pokouší postihnout průniky a rozdíly jazyka hudby a filmu, vzájemné tvůrčí ovlivňování obou uměleckých forem a společné a rozdílné parametry hudebního i filmového vyjadřování. V závěru uvádí příklady z vlastní skladatelské tvorby, jejímž výsledkem často není pouze autonomní hudební či zvuková kompozice, ale mnohdy také vizuální útvar – ať už se jedná o autorský film, prostorovou performanci, nebo zvukovou instalaci. viac

cena: 4,85 € / skladom / Vložiť do košíka
Paralely hudební a filmové řeči

Antonín Vaverka. Mé vzpomínky od zlaté Prahy až po americké hvězdy (kniha)

Antonin Vaverka, Národní filmový archív, 2019

Jedinečný životní příběh divadelního umělce, který se jako první z českých herců ve dvacátých let uchytil a uspěl v Hollywoodu. Dosud nepublikované vzpomínky operního a operetního pěvce Antonína Vaverky (1868–1937) přibližují osudy herce, který se ve svých 52 letech vydal zkusit štěstí v Americe. viac

cena: 11,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Antonín Vaverka. Mé vzpomínky od zlaté Prahy až po americké hvězdy

Súčasné filmové teórie 1 (kniha)

zost. Jelena Paštéková, VŠMU, FTF, 2019

Klasické filmové teórie pátrali po podstate filmu, po jeho „materiálových“ východiskách, obhajovali jeho povýšenie medzi Múzy. Dnešný multimediálne nasýtený obraz sveta však vysiela nové výzvy, ktoré nadobudli podobu pluralitne uchopených teoretických konceptov. viac

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Súčasné filmové teórie 1

Český animovaný film I. 1920-1945 + DVD (kniha)

Kniha Český animovaný film 1920 - 1945 + DVD Český animovaný film 1925-1945 + DVD

Soupis všech zjištěných dochovaných i nedochovaných animovaných a trikových filmů, které vznikly na území dnešní České republiky v období první a druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. V soupisu jsou uvedeny i snímky, jež byly vyrobeny v zahraničí pro společnosti nebo podnikatele sídlící na našem dnešním území v uvedených letech. viac

cena: 18,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Český animovaný film I. 1920-1945 + DVD

Kniha o televizi (kniha)

Jeremy Orlebar, NAMU, 2012

Kniha, která zaujme televizní odborníky z praxe, akademické badatele, studenty i zájemce o práci v tomto médiu. Její anglický název The Television Handbook přesně vystihuje celistvost autorova pohledu na televizní praxi, která je však obohacena teoretickým zamyšlením nad smyslem, účelem, působením a vývojem televizního média. viac

cena: 18,00 € / vypredané /
Kniha o televizi

Mizanscéna a filmový styl (kniha)

Adrian Martin, NAMU, 2019

Mizanscéna představuje vše, co se ve filmu objeví před kamerou – a to, co si po skončení filmu pamatujeme nejlépe. Je to však pojem, který se vzpírá jednoznačné definici a nese v sobě určitý nádech tajemství. viac

cena: 14,66 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Mizanscéna a filmový styl

Epistemologie (nových) médií (kniha)

Tomáš Dvořák a spol., NAMU, 2019

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. viac

cena: 9,15 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Epistemologie (nových) médií

Co je nového v hudbě (kniha)

Pavel Klusák, Nová beseda, Praha, 2018

Kniha přibližuje čas výrazných změn, který nastal od konce 90. let dvacátého století. Nesoustředí se jen na samotná hudební díla: sleduje cesty hudebního díla k publiku, které se zásadně proměnily s internetem, sdílením, pirátstvím, rozpadem velkého nahrávacího průmyslu a novou nezávislostí hudebníků. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v hudbě

Co je nového v počítačových hrách (kniha)

Helena Bendová, Nová beseda, Praha, 2019

Jediný česky psaný přehled a teprve druhá kniha v českém jazyce z oblasti game studies. Jak hry vypráví příběhy a jak se měnila jejich role ve společnosti? Co prokázaly výzkumy k léta medializované otázce, zda hraní her zvyšuje agresivitu hráčů? Jaké etické otázky nastolují počítačové hry? Proč a jak vlastně hrajeme? Aktuální bádání, filozofické diskuse a způsoby přemýšlení v oboru herních studií představuje nejvýznamnější česká herní teoretička. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v počítačových hrách