Knihy

Súčasné filmové teórie 1 (kniha)

zost. Jelena Paštéková, VŠMU, FTF, 2019

Klasické filmové teórie pátrali po podstate filmu, po jeho „materiálových“ východiskách, obhajovali jeho povýšenie medzi Múzy. Dnešný multimediálne nasýtený obraz sveta však vysiela nové výzvy, ktoré nadobudli podobu pluralitne uchopených teoretických konceptov. viac

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Súčasné filmové teórie 1

Český animovaný film I. 1920-1945 + DVD (kniha)

Kniha Český animovaný film 1920 - 1945 + DVD Český animovaný film 1925-1945 + DVD

Soupis všech zjištěných dochovaných i nedochovaných animovaných a trikových filmů, které vznikly na území dnešní České republiky v období první a druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. V soupisu jsou uvedeny i snímky, jež byly vyrobeny v zahraničí pro společnosti nebo podnikatele sídlící na našem dnešním území v uvedených letech. viac

cena: 18,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Český animovaný film I. 1920-1945 + DVD

Kniha o televizi (kniha)

Jeremy Orlebar, NAMU, 2012

Kniha, která zaujme televizní odborníky z praxe, akademické badatele, studenty i zájemce o práci v tomto médiu. Její anglický název The Television Handbook přesně vystihuje celistvost autorova pohledu na televizní praxi, která je však obohacena teoretickým zamyšlením nad smyslem, účelem, působením a vývojem televizního média. viac

cena: 18,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Kniha o televizi

Mizanscéna a filmový styl (kniha)

Adrian Martin, NAMU, 2019

Mizanscéna představuje vše, co se ve filmu objeví před kamerou – a to, co si po skončení filmu pamatujeme nejlépe. Je to však pojem, který se vzpírá jednoznačné definici a nese v sobě určitý nádech tajemství. viac

cena: 14,66 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Mizanscéna a filmový styl

Epistemologie (nových) médií (kniha)

Tomáš Dvořák a spol., NAMU, 2019

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. viac

cena: 9,15 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Epistemologie (nových) médií

Co je nového v hudbě (kniha)

Pavel Klusák, Nová beseda, Praha, 2018

Kniha přibližuje čas výrazných změn, který nastal od konce 90. let dvacátého století. Nesoustředí se jen na samotná hudební díla: sleduje cesty hudebního díla k publiku, které se zásadně proměnily s internetem, sdílením, pirátstvím, rozpadem velkého nahrávacího průmyslu a novou nezávislostí hudebníků. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v hudbě

Co je nového v počítačových hrách (kniha)

Helena Bendová, Nová beseda, Praha, 2019

Jediný česky psaný přehled a teprve druhá kniha v českém jazyce z oblasti game studies. Jak hry vypráví příběhy a jak se měnila jejich role ve společnosti? Co prokázaly výzkumy k léta medializované otázce, zda hraní her zvyšuje agresivitu hráčů? Jaké etické otázky nastolují počítačové hry? Proč a jak vlastně hrajeme? Aktuální bádání, filozofické diskuse a způsoby přemýšlení v oboru herních studií představuje nejvýznamnější česká herní teoretička. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v počítačových hrách

Co je nového v lingvistice (kniha)

Dan Faltýnek, Nová beseda, Praha, 2017

Proč nemůžeme zrušit tvrdé a měkké y/i? Co se stane, když se změní pravidla psaní velkých a malých písmen? Jak vypadá lingvistická analýza pokrmu kung-pao? Odpovědi nejen na takovéto otázky přináší nová kniha Dana Faltýnka. Přehledně a srozumitelně informuje o současných trendech lingvistiky ať už v oblasti jazykových příruček, nebo kvantitativní lingvistiky. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v lingvistice

Co je nového ve filozofii (kniha)

Miroslav Petříček, Nová beseda, Praha, 2018

Myšlení, filozofické nevyjímaje, je aktuální, to jest nějak nové, jen tehdy, pokud se pokouší překračovat své vlastní hranice. Své době odpovídá tím, že se mění. Kniha sleduje právě tento pohyb transformace v posledních desetiletích. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového ve filozofii

Co je nového v estetice (kniha)

Tereza Hadravová, Nová beseda, Praha, 2016

Jaký smysl má umění? Proč by společnost měla podporovat tvorbu a recepci uměleckých děl? Tyto dávné otázky filozofů dnes častěji zaznívají z vědeckých pozic. Psychologové, biologové či neurovědci se pokoušejí odhalit, v čem spočívá mocná působnost uměleckých děl. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového v estetice

Co je nového ve vzdělávání (2. vydanie) (kniha)

Tomáš Feřtek, Nová beseda, Praha, 2019, II. vydanie

Zapomeňte na tu poslední i všechny příští nepovedené reformy školství. Co může za problémy, které dnes pozorujeme ve vzdělávacím systému? Tomáš Feřtek se zamýšlí nad vlivem poznatků neurověd, technologického boomu i sociálních nerovností na dnešní školy. viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového ve vzdělávání (2. vydanie)

Co je nového ve vzdělávání (1. vydanie) (kniha)

Tomáš Feřtek, Nová beseda, Praha, 2015, I. vydanie

Objevy současné neurologie konstatují, že způsob, jakým ve školách vyučujeme, je neslučitelný s fungovaním lidského mozku a jen plýtvá schopnostmi žáků a studentů. Máme kvůli tomu zcela změnit podobu škol? viac

cena: 9,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Co je nového ve vzdělávání (1. vydanie)

Lexikon kinematografie čínského světa (kniha)

Kamila Hladíková, Petr Janda, Univ.Palackého v Olomouci, 2018

Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí: pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu. viac

cena: 8,49 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Lexikon kinematografie čínského světa

Krev, slzy a sperma (kniha)

A.Tesař, D. Čeněk, J.Flígl, J.Blažek, Casablanca, 2019

Drtivá většina filmové literatury se zabývá díly klasického filmového kánonu, přelomovými snímky mainstreamové (žánrové) produkce či tzv. artovými filmy. Tato kniha je pokusem vykročit mimo toto tradiční pole, mezi díla považovaná za braková, pokleslá, vulgární, drastická určená pro otrlého diváka, která si ale někdy právě díky svým opovrhovaným vlastnostem vydobyla status kultovních děl. Zaslouží si i tato filmová tvorba seriózní zájem? viac

cena: 11,73 € / vypredané /
Krev, slzy a sperma

Umění mezí alegorií a ideologií (kniha)

Luboš Ptáček, Casablanca, 2019

Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací, zejména ve vztahu k německému etniku. viac

cena: 11,73 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Umění mezí alegorií a ideologií

Filmař Jaromír Kallista (kniha)

Petr Bilík, Jan Černík, Akademie múzických umění v Praze, 2019

Publikace je výstupem rozsáhlého, pět let trvajícího orálního výzkumu (cca 150 h materiálu) zaměřeného na život a kariéru Jaromíra Kallisty, producenta s rozsáhlou praxí sahající od konce 50. let po nynější filmovou tvorbu. V rozhovoru jsou zachycena všechna zásadní údobí Kallistova odborného působení vedoucího od studií na FAMU přes působení v Armádním filmu, ve Státním filmu, Laternu magiku až po vznik společnosti Athanor a pedagocickou činnost na FAMU. viac

cena: 9,74 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Filmař Jaromír Kallista

Jan Švankmajer (kniha)

kolektív autorov, Cpress, 2018

Výpravná publikace mapuje tvůrčí principy celosvětově uznávaného surrealisty Jana Švankmajera. Autor knihy Bruno Solařík, který se spolu s režisérem účastní aktivit skupiny surrealistů, představuje prostřednictvím Švankmajerových názorů a výtvorů celistvé svědectví o výjimečném díle této světové legendy české kinematografie. viac

cena: 35,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Jan Švankmajer

Slovenský film v roku 2016 (kniha)

J. Dudková, K. Mišíková (zost.), VŠMU, SFTA, SFÚ, 2017

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2017, zostavený Katarínou Mišíkovou a Janou Dudkovou. viac

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2016

Diktátor času - (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (kniha)

Česálková Lucie, Svatoňová Kateřina (eds.), Národní filmový archiv, 2019

S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou, se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let. viac

cena: 19,60 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Diktátor času - (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky

Technika hlasu, reči a umelecký prednes (kniha)

Esenciálne piliere hereckej prípravy, Barilíková-Spišáková Lenka, Režný Michal, Šafaříková Katarína, VŠMU, 2018

Súbor vedeckých monografií je určený poslucháčom umeleckých škôl, najmä študentom v študijnom odbore divadelné umenie v špecializácii herectvo. Rovnako by mohla zaujať pedagógov, venujúcich sa umeleckému vzdelávaniu v oblasti hlasovej a verbálnej prípravy. Predovšetkým má však ambíciu osloviť profesionálnych umelcov, ktorí si chcú rozšíriť špecifické poznatky v oblasti hlasového a rečového prejavu. viac

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Technika hlasu, reči a umelecký prednes