Knihy

Rodinné filmové striebro (kniha)

Peter Michalovič (zost.), Slovenský filmový ústav, 2023

Rodinné filmové striebro predstavuje súbor 60 esejí o vybraných 60 dielach z dejín i súčasnosti slovenskej kinematografie, ktoré napísali 60 autori zo Slovenska, Čiech i ďalších krajín pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Slovenského filmového ústavu (1963 – 2023), jedinej štátnej inštitúcie u nás, ktorá sústreďuje, uchováva, skúma a sprístupňuje kinematografické dedičstvo. Súčasťou SFÚ je samozrejme aj Národný filmový archív, ktorého bohatstvo – množstvo známych i zabudnutých filmových pokladov – stále volá aj po takejto forme strieborného docenenia, pripomenutia. viac

cena: 14,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Rodinné filmové striebro

Pišta - O diele Petra Pišťánka (kniha)

Václav Macek, Zuzana Goleinová (zost.), Občianske združenie FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, Slovenský filmový ústav, 2023

Zborník je výstupom z rovnomenného seminára realizovaného v roku 2022 v rámci Týždňa slovenského filmu. Jeho editormi sú Václav Macek a Zuzana Goleinová a jednotlivé štúdie ponúkajú rôzne uhly pohľadov na filmové diela tejto výraznej osobnosti slovenskej literatúry. Vďaka nim dnes môžeme sumarizovať Pišťánkov prínos pre slovenskú kinematografiu. viac

cena: 9,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Pišta - O diele Petra Pišťánka

Jelena Paštéková - Medzi literatúrou a filmom (kniha)

Martin Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, 2023

Zborník zo seminára venovaného vedeckej práci Jeleny Paštékovej, laureátky Ceny Petra Mihálika za rok 2021, sa zameriava predovšetkým na vybrané témy a črty jej bádania v oblasti literatúry a kinematografie. Dialogické kontakty slovenského filmu a literatúry v 20. storočí sleduje vždy na pozadí detailne načrtnutej panorámy dejín spoločnosti, zlomov a turbulencií v politike, premien vo vývoji kultúry a umenia. Publikácia zahŕňa texty kolegov Jeleny Paštékovej, ktorí reprezentujú obidva jej domovské inštitúcie, Ústav slovenskej literatúry SAV a Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. viac

cena: 7,50 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Jelena Paštéková - Medzi literatúrou a filmom

Alphabet of slovak cinema 1921-2021 (kniha)

M. Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, 2022

The Alphabet of Slovak Cinema 1921 – 2021 project marks the 100th anniversary of the birth of Slovak cinema, which goes hand in hand with the release of the very first full-length fiction film Jánošík by Jaroslav Siakeľ. The Alphabet is a follow-up publication to the year-long film exhibition of the same name, which was held in pandemic conditions from September 23, 2021 to June 28, 2022 at the Lumière Cinema in Bratislava as part of the Filmotéka – the study screening room of the Slovak Film Institute. viac

cena: 11,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Alphabet of slovak cinema 1921-2021

Abecedár slovenského filmu 1921 - 2021 (kniha)

M. Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, 2022

Projekt Abecedára slovenského filmu 1921 – 2021 vznikol pri príležitosti 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie, ktorý spájame s nakrútením prvého dlhometrážneho hraného filmu Jánošík Jaroslava Siakeľa. Knižné vydanie Abecedára nadväzuje na rovnomennú celoročnú filmovú prehliadku, ktorá sa v pandemických podmienkach konala od 23. septembra 2021 do 28. júna 2022 v Kine Lumière v rámci programu Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu. viac

cena: 10,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Abecedár slovenského filmu 1921 - 2021

Stopy začiatkov (kniha)

Martin Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov, 2022

Zborník Stopy začiatkov tvorí súbor príspevkov z jubilejného 20. ročníka výročnej česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. až 24. októbra 2021 v Krpáčove. Hlavná téma sa v kontexte pripomínania 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie dotýkala jedného z jej kľúčových fenoménov: vymedzovania počiatkov, pôvodnosti, prvosti, bodov pripojení i zlomov, reštartov, období progresu, kríz, normalizácií. Zdanlivo jednoduché pomenovanie otvára možnosti reflexie najrôznejších aspektov storočného vývoja filmovej kultúry na Slovensku, jej inštitúcií, tvorby, reflexie. viac

cena: 5,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Stopy začiatkov

Rozhovory o filme (kniha)

Marek Leščák, Martin Šulík (zost.), Slovenský filmový ústav, VŠMU, 2022

Ako učiť filmárov? Podľa nás je najlepšou formou výučby rozhovor a spoločná tvorba. Osvojovanie si filmárského umenia vnímame ako nepretržitý dialóg, v ktorom je prítomné objavovanie historických súvislostí, výmena teoretického poznania, ale hlavne odovzdávanie si životných a praktických skúseností. Vieme, o čom hovoríme, pretoža aj naša spolupráca začala pred tridsiatimi rokmi na filmovej fakulte ako dialóg študenta a pedagóga. Postupne sa naše úlohy menili, učili sme sa jeden od druhého, spoločne sme písali scenáre, nakrúcali filmy a stali sme sa priateľmi. viac

cena: 7,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Rozhovory o filme

Poznámky (kniha)

Pavel Branko, ASFK, SFÚ, 2022

Pri príležitosti 100. výročia narodenia nestora slovenskej filmovej kritiky P. Branka (1921 – 2020) sme sa v knižnej edícii časopisu Kino-Ikon rozhodli pripomenúť si jeho „cinestetické“ myslenie o filme, televízii, divadle, rozhlase a literatúre výber reprezentatívnej vzorky 100 poznámkových lístkov z jeho súkromnej kartotéky, ktorú rozvíjal ako otvorený, pedantne usporiadaný, neustále doplňovaný a korigovaný, plus odkazmi prepojený systém rukou alebo strojom písaných lístkov rôznej veľkosti o vybraných umeleckých dielach slovenských i svetových režisérov. viac

cena: 7,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Poznámky

Slovenský film v roku 2020 (kniha)

Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2021

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa Slovenského filmu v roku 2021 sa venuje témam hraného, dokumentárneho a animovaného filmu. Okrem toho nájdete v zborníku aj hodnotiace príspevky filmovej vedy a kritiky a taktiež príspevky z diskusie o slovenskej filmovej kritike a vede. Autormi príspevkov sú J. Paštéková, V. Langerová, M. Ulman, T. Hudák, B. Nemčeková, V. Raymanová, L. Pagáčová. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Slovenský film v roku 2020

Martin Slivka - Muž, ktorý sadil stromy (kniha)

Václav Macek (zost.), Občianske združenie FOTOFO, Slovenský filmový ústav, 2021

V roku 2009 pripravili Rudolf Urc, Ingrid Mayerová a René Lužica zborník Ostáva človek - Martin Slivka. Sedem rokov od jeho úmrtia zozbierali od päťdesiatich piatich spolupracovníkov, priateľov a príbuzných spomienky na výnimočné autora a človeka. V roku 2020 sa uskutočnila konferencia venovaná Martinovi Slivkovi. viac

cena: 6,40 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Martin Slivka - Muž, ktorý sadil stromy

Štefan Uher 1930 - 1993 (kniha)

Václav Macek, Slovenský filmový ústav, 2002

Štefan Uher je symbolom generácie, ktorá celý aktívny tvorivý život prežila v zajatí totalitnej moci. Uher začínal s réžiou začiatkom päťdesiatych rokov, keď práve vrcholili stalinské procesy, končil s ňou v prvých rokoch obnovovania kapitalizmu v Česko-Slovensku. Monografia sleduje spletité vzťahy diela, súvislosti s domácou i zahraničnou produkciou, ale neobchádza ani intímne peripetie umelcovho života. viac

cena: 8,80 € (bežná cena 11,62 €) / vypredané /
akcia
Štefan Uher 1930 - 1993

Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov (kniha)

André Gaudreault - Philippe Marion, ASFK/SFÚ, 2021

V knihe Kinematický obrat sa dvaja známi filmoví teoretici a historici André Gaudreault a Philippe Marion vracajú k počiatkom i smrtiam kinematografie, k jej kontaktom a kríženiam s rôznymi tzv. kultúrnymi sériami. To im na jednej strane umožňuje jasnejšie rozlíšiť rôzne fázy jej vývoja (od pred- po postinštitucionálnu) a charakterizovať jej pôvodnú „polymorfnú“ povahu, a na strane druhej vyznačiť kľúčové premeny identity média filmu, jeho naviazanosť na priestor kina ako poslednú baštu v boji proti dematerializácii. viac

cena: 5,50 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov

Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry + DVD Jánošík (1921) (kniha)

r. Jaroslav Siakeľ, Československo, 1921, čb., 68 + 14 min. + viacerí autori, Slovenský filmový ústav, 2021

V rámci Vianočnej akcie sme pre Vás pripravili balík Jánošík, v ktorom nájdete publikáciu Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry a film Jánošík z roku 1921. viac

cena: 9,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry + DVD Jánošík (1921)

Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993 (kniha)

Jana Dudková, ASFK, SFÚ, 2021

Kniha Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993 je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. viac

cena: 5,70 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993

Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry (kniha)

viacerí autori, Slovenský filmový ústav, 2021

Súbor textov venovaných prvému slovenského hranému filmu, ako aj opakovaným návratom k téme Jánošíka v priebehu celých dejín slovenskej kinematografie, vydaný pri príležitosti 100. výročia jej vzniku. Na publikácii sa podieľalo spolu jedenásť autorov, okrem Renáty Šmatlákovej, autorky hlavnej historickej štúdie, to boli Juraj Oniščenko, Milan Lasica, Hana Hlôšková, Stanislav Štepka, Peter Maráky, Marian Čengel Solčanská, Eva Borušovičová, Petra Hanáková, Juraj Malíček a Martin Šmatlák. viac

cena: 5,30 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry

Slovenský film v roku 2019 (kniha)

Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2020

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa Slovenského filmu v roku 2020 sa venuje témam hraného, dokumentárneho a animovaného filmu. Okrem toho nájdete v zborníku aj hodnotiace príspevky filmovej vedy a kritiky a taktiež príspevky z diskusie o slovenskej filmovej kritike a vede. Autormi príspevkov sú J. Paštéková, Z. Mojžíšová, E. Filová, A. Straka, E. Šošková, P. Pašš jr. a Matej Sotník. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2019

Filmové svety Miloslava Luthera (kniha)

Peter Michalovič, Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav, 2021

Monografia autorskej dvojice Peter Dubecký – Peter Michalovič je venovaná poprednému slovenskému filmovému a televíznemu režisérovi Miloslavovi Lutherovi. Autori v nej obsiahli celú škálu jeho tvorby – od hraných filmov až po nemenej pozoruhodné televízne diela. Interpretácie jednotlivých filmov striedajú obsiahle rozhovory venované peripetiám tvorby M. Luthera od 70. rokov minulého storočia po súčasnosť. viac

cena: 5,80 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Filmové svety Miloslava Luthera

Postava, herec, hviezda vo filme (kniha)

Zborník príspevkov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie konanej v Častej-Píle v dňoch 20. – 23. októbra 2005, Slovenský filmový ústav v spolupráci s ASFK, 2006

Hlavná téma 9. výročného stretnutia českých a slovenských filmológov bola zámerne „ústretovejšia“ tak pre odbornú, ako i laickú verejnosť (familiárne poznanie hereckých tvárí, fascinácia filmovými hviezdami, popularizačné profily hercov). viac

cena: 3,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Postava, herec, hviezda vo filme

Krátke úvahy o vizualite a filme (kniha)

Peter Michalovič, Slovenský filmový ústav, 2000

Publikácia, ktorá pozostáva zo siedmich štúdií a dvoch rozhovorov s českým estetikom Vlastimilom Zuskom, je venovaná aktuálnym filmologicko-estetickým problémom v danej oblasti, pričom autor bezprostredne aplikuje teoretické poznatky na konkrétny umelecký materiál viac

cena: 4,65 € / vypredané /
Krátke úvahy o vizualite a filme

Martin Hollý. Život za kamerou. (kniha)

Richard Blech a kol., Slovenský filmový ústav, 2000

Publikácia o diele režiséra Martina Hollého zlučuje v žánrovo pestrej štruktúre celé spektrum rôznoro-dých textových foriem: od rozhovorov cez analytické štúdie až po spomienky a vyznania spolupracovníkov a priateľov. viac

cena: 7,30 € / vypredané /
Martin Hollý. Život za kamerou.