Knihy

Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka (kniha)

Erik Binder (zost.), 2019, Slovenský filmový ústav

Zborník textov z minuloročného seminára (r. 2018), ktorý sa konal počas Týždňa slovenské filmu. viac

cena: 6,48 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka

Slovenský film v roku 2017 (kniha)

Zuzana Mojžišová, SFÚ, VŠMU, SFTA 2018

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2018 zostavila Zuzana Mojžišová. viac

cena: 4,50 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Slovenský film v roku 2017

Vlak zvaný film (kniha)

Kol. autorov, Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2016

Hlavná téma 16. ročníka čs. filmologickej konferencie prirodzene vyplynula z projektu rovnomennej celoročnej filmovej prehliadky, ktorú Slovenský filmový ústav pripravil v Kine Lumiere a ktorá si minulý rok pripomínala 120. výročie zrodu kinematografie, legendy o príchode prvých filmových vlakov, ako aj ich emblematické putovanie celými dejinami filmu. Zámerom vydania Zborníka príspevkov je predstavenie historických i estetických paralel modernity, kinematografie a vlakovej dopravy. viac

cena: 5,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Vlak zvaný film

Nemecká jeseň (kniha)

ed. Michal Michalovič, 2017 Slovenský filmový ústav

Nemecká jeseň približuje jedno z najzaujímavejších období v dejinách nemeckej kinematografie, ktoré sa formovalo v 60. rokov minulého storočia, v čase vzniku nových vĺn a smerov vymedzujúcich sa voči tradíciám a establišmentu. „Išlo o zvláštne a mimoriadne dynamické obdobie nielen v nemeckej kinematografii, ale v celej nemeckej spoločnosti,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič z oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). viac

cena: 5,99 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Nemecká jeseň

Iluzívne a antiluzívne vo filme (kniha)

Kolektív, 2018, Slovenský filmový ústav

Zborník Iluzívne a antiiluzívne vo filme tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. až 15. októbra 2017 v Krpáčove. Hlavná téma filmologickej konferencie reaguje na tradičnú problematiku realizmu, zobrazovania reality vo filme. viac

cena: 5,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka
Iluzívne a antiluzívne vo filme

Hľadanie nového priestoru (kniha)

Eva Filová, Václav Macek, 2018, FOTOFO, Slovenský filmový ústav, Slovenská filmová a televízna akadémia

Hľadanie nového priestoru - peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (1945-1987) je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov. viac

cena: 8,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Hľadanie nového priestoru

Neviditeľné dejiny dokumentaristov (kniha)

Rudolf Urc, 2017, SFÚ

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. viac

cena: 6,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Vyjsť z temnoty (kniha)

Georges Didi-Huberman, 2017, SFU/ASFK,

Vyjsť z temnoty je esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi- Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi. viac

cena: 2,50 € / skladom / Vložiť do košíka
Vyjsť z temnoty

Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969 (kniha)

Václav Macek a Jelena Paštéková

Rukopis mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach. Zlomové roku sú : 1918,1938,1948,1969. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Druhé rozšírené vydanie. viac

cena: 49,00 € / skladom / Vložiť do košíka
odporúčame
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

Borov abecedár (kniha)

Daniel Bird, Michael Brook, 2016

Publikácia Borov abecedár, autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino Ikon Cinestézia, ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre. viac

cena: 5,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Borov abecedár

Film ako voľný verš (kniha)

Eduard Grečner, 2015

Názov knihy režiséra Eduarda Grečnera odkazuje na jeho rovnomenný text-manifest z roku 1964, ktorý bol publikovaný v Kultúrnom živote. Základná idea, prístup ku kinematografii, pretrvala v Grečnerovom myslení dodnes, aj preto si už ako pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravoval úvahy o konkrétnych dielach a portréty tvorcov najmä z obdobia 60. rokov, ktoré najlepšie vystihujú jeho chápanie filmu. viac

cena: 6,00 € / vypredané /
Film ako voľný verš

Eros, sexus, gender v slovenskom filme (kniha)

Eva Filová, 2013

Publikácia pátra po existencii erotiky v slovenskom filme, v ktorom po dlhé roky prevládal viac pud sebazáchovy než tvorivý princíp slasti. Skúma prvý filmový bozk s prihliadnutím na okolnosti vzniku filmu Jánošík a stratégie zahaľovania, sleduje motívy previazané s erosom, export a import erotiky na konci 60. rokov, mocenské praktiky, ktoré sa v 70. rokoch premietli do sexistického jazyka, rodové stereotypy pred a po roku 1989, zviditeľňovanie inakosti a homoerotickej lásky. viac

cena: 6,50 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Eros, sexus, gender v slovenskom filme

Rozprava o westerne (kniha)

Peter Michalovič, Vlastimil Zuska, 2014

Publikácia Rozprava o westerne česko-slovenskej autorskej dvojice filmových teoretikov a estetikov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku sa venuje jednému z prvých veľkých žánrov (americkej) kinematografie. Ide už o ich tretiu spoločnú publikáciu po monografii Juraj Jakubisko (SFÚ Bratislava, 2005) a teoretickej publikácii Znaky, obrazy a stíny slov (AMU Praha, 2009). viac

cena: 9,00 € / vypredané /
Rozprava o westerne

Naše filmové storočie (kniha)

Publikácia predkladá dejiny filmu z hľadiska najobľúbenejších diel svojich autorov. Projekt vychádza zo zmenenej situácie v percepcii umenia po roku dvetisíc, kedy internet výrazne ovplyvnil výchovnú aj hodnotiacu paradigmu hodnotenia filmov. viac

cena: 10,00 € / vypredané /
Naše filmové storočie

Best of Slovak Film 1921-1991 (kniha)

text: Peter Hames, 2018, druhé vydanie

Ako napovedá už názov, publikácia je venovaná filmovým dielam z obdobia rokov 1921 – 1991, teda dielam, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva práva výrobcu. Konkrétne ide o výber 35 celovečerných filmov, ktoré predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí doposiaľ vzniklo. Autorom textov k jednotlivým filmom, ako aj predslovu k publikácii je popredný britský filmový historik Peter Hames. Na jeho úvodnú textovú časť, potom nadväzujú profily 20 slovenských režisérov. Súčasťou celej publikácie je pestrý fotografický materiál. viac

cena: 12,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
novinka / odporúčame
Best of Slovak Film 1921-1991

Alain Resnais. Kinematografia mozgu (kniha)

David Čeněk, Martin Kaňuch, Michal Michalovič (ed.), 2013

Publikácia pod názvom Alain Resnais – Kinematografia mozgu je zborníkom textov slovenských, českých, francúzskych a britských autorov a Resnaisovu tvorbu približuje z rôznych historicko-teoretických perspektív od režisérových raných krátkometrážnych dokumentárnych filmov až po jeho zatiaľ posledný dlhometrážny počin Ešte ste nič nevideli. viac

cena: 6,50 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Alain Resnais. Kinematografia mozgu

Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla (kniha)

Peter Gavalier, 2012

Štúdia pojednáva o šestici filmových diel Jiřího Menzla, v ktorých sa tento mimoriadne úspešný a uznávaný režisér pokúsil sebe vlastným, neopakovateľným spôsobom adaptovať šesť literárnych predlôh fenomenálneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala. viac

cena: 7,30 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Ján Kadár - anglická verzia (kniha)

Václav Macek, 2011, anglická verzia

Kniha Václava Maceka analyzuje jeho celovečerné (celkove ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál. viac

cena: 12,00 € / vypredané / do týždňa /
Ján Kadár - anglická verzia

Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (kniha)

Petra Hanáková, 2010

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. viac

cena: 4,00 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista (kniha)

Rudolf Urc, 2010

Kniha je monografickou a historiografickou prácou o živote a diele výtvarníka, karikaturistu, scenáristu, animátora a režiséra animovaných filmov Viktora Kubala. Táto jedinečná osobnosť slovenskej kultúry obsiahla množstvo aktivít a svojím dielom prepojila umenie karikatúry, grafiky a oživenej kresby. Štúdia je výsledkom mnohoročného osobného priateľstva a dramaturgickej spolupráce Rudolfa Urca s majstrom Kubalom. viac

cena: 17,50 € / skladom / do týždňa / Vložiť do košíka
Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista