Knihy

Obraz - Slovo - Zvuk (kniha)

Martin Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov, 2020

Zborník príspevkov z 19. česko - slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v roku 2019 v Krpáčove. Hlavná téma sa dotýka kľúčových fenoménov kinematografie resp. tvorby filmovej výpovede: vzťahov filmového obrazu, slova/textu a zvuku/hudby. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Obraz - Slovo - Zvuk

Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti (kniha)

Romana Javorčeková, ASFK, SFÚ, 2020

Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon Cinestézia je profil významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Napísala ho filozofka a estetička Romana Javorčeková. viac

cena: 5,45 € / skladom / Vložiť do košíka
Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti

Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie (kniha)

E. Gubčová, V. Macek, E. Šošková, 2019

Zborník príspevkov zo seminára o Rudolfovi Urcovi (2019) organizovaného pri príležitosti odovzdania ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy je súborom odborných štúdií a spomienkových textov o významnej slovenskej filmovej osobnosti. Publikácia mapuje filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický a historiografický prínos Rudolfa Urca v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu. Súčasťou knihy je aj rozsiahly rozhovor s R. Urcom z projektu Oral history a autorská štúdia Rudolfa Urca o jeho stratenom filme Osudné dni. viac

cena: 6,40 € / skladom / Vložiť do košíka
Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie

Slovenský film v roku 2018 (kniha)

Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2019

Autori príspevkov: Miloš Krekovič - Rok 2018: Filmové excesy vracajú úder. Radovan Holub - Slovenský film v roku 2018: Celkem stabilní evropská situace. Martin Palúch - Hodnotenie slovenskej dokumentárnej tvorby za rok 2018. Matej Sotník - Dokumentárny rok bez excesov. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2018

Andrej Tarkovskij (kniha)

Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav, 2019

Texty zahrnuté do tejto publikácie pristupujú k Tarkovského dielu z rôznych perspektív. Sean Martin prechádza základnými biografickými súvislosťami Tarkovského života, zasadzuje jeho dielo do kontextu vtedajšej sovietskej kinematografie a následne sa venuje autorovým pracovným metódam, pričom pomenúva konkrétne opakujúce sa témy, motívy a tiež naratívne a štylistické postupy uplatňované v jednotlivých filmoch. viac

cena: 3,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Andrej Tarkovskij

Naše filmové storočie (II. vydanie) (kniha)

František Gyárfáš @ Juraj Malíček, Slovenský filmový ústav, 2019, II. vydanie

Publikácia predkladá dejiny filmu z hľadiska najobľúbenejších diel svojich autorov. Projekt vychádza zo zmenenej situácie v percepcii umenia po roku dvetisíc, kedy internet výrazne ovplyvnil výchovnú aj hodnotiacu paradigmu hodnotenia filmov. viac

cena: 7,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Naše filmové storočie (II. vydanie)

Kult banality - Od Duchampa k reality show (kniha)

François Jost - Kult banality, Slovenský filmový ústav, 2019

Zatiaľ čo banalita nemá dejiny, kultom banality sa umelci a myslitelia 20. storočia zdajú byť priam posadnutí. Od Duchampa a jeho readymade po Warhola, ktorý zrušil hranicu medzi umením a médiami, od Pereca a jeho „podobyčajnosti“ až po sociológov každodennosti, ospevovali ikony modernity obyčajnosť. Všetci banalite priznávali jednu cnosť: bola subverzívna. Prostredníctvom kultu, ktorý jej zasvätili, sa usilovali spochybniť zavedené inštitúcie – počnúc dielom, cez umelca až po galériu, múzeum alebo médiá. viac

cena: 4,50 € (bežná cena 5,60 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Kult banality - Od Duchampa k reality show

Slovenský film v roku 2016 (kniha)

J. Dudková, K. Mišíková (zost.), VŠMU, SFTA, SFÚ, 2017

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2017, zostavený Katarínou Mišíkovou a Janou Dudkovou. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2016

Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka (kniha)

Erik Binder (zost.), Slovenský filmový ústav, 2019

V roku 2018 bola Pavlovi Brankovi, nestorovi slovenskej filmovej kritiky, udelená Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti kritickej reflexie filmového umenia. V rámci prehliadky aktuálnej domácej filmovej tvorby Týždeň slovenského filmu sa zároveň konal aj seminár venovaný jeho osobnosti, životu i dielu. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 6,48 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka

Slovenský film v roku 2017 (kniha)

Zuzana Mojžišová, SFÚ, VŠMU, SFTA 2018

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2018 zostavila Zuzana Mojžišová. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Slovenský film v roku 2017

Vlak zvaný film (kniha)

Zborník príspevkov zo 16. česko-slovenskej filmologickej konferencie, Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, 2016

Hlavná téma 16. ročníka čs. filmologickej konferencie prirodzene vyplynula z projektu rovnomennej celoročnej filmovej prehliadky, ktorú Slovenský filmový ústav pripravil v Kine Lumiere a ktorá si minulý rok pripomínala 120. výročie zrodu kinematografie, legendy o príchode prvých filmových vlakov, ako aj ich emblematické putovanie celými dejinami filmu. Zámerom vydania Zborníka príspevkov je predstavenie historických i estetických paralel modernity, kinematografie a vlakovej dopravy. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Vlak zvaný film

Nemecká jeseň (kniha)

ed. Michal Michalovič, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Goetheh inštitútom v Bratislave, 2017

Nemecká jeseň približuje jedno z najzaujímavejších období v dejinách nemeckej kinematografie, ktoré sa formovalo v 60. rokov minulého storočia, v čase vzniku nových vĺn a smerov vymedzujúcich sa voči tradíciám a establišmentu. „Išlo o zvláštne a mimoriadne dynamické obdobie nielen v nemeckej kinematografii, ale v celej nemeckej spoločnosti,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič z oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). viac

cena: 4,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Nemecká jeseň

Iluzívne a antiluzívne vo filme (kniha)

Kolektív, Slovenský filmový ústav, 2018

Zborník Iluzívne a antiiluzívne vo filme tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. až 15. októbra 2017 v Krpáčove. Hlavná téma filmologickej konferencie reaguje na tradičnú problematiku realizmu, zobrazovania reality vo filme. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Iluzívne a antiluzívne vo filme

Hľadanie nového priestoru (kniha)

Eva Filová, Václav Macek, 2018, FOTOFO, Slovenský filmový ústav, Slovenská filmová a televízna akadémia

Hľadanie nového priestoru - peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (1945-1987) je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov. viac

cena: 5,60 € / skladom / Vložiť do košíka
Hľadanie nového priestoru

Neviditeľné dejiny dokumentaristov (kniha)

Rudolf Urc, Slovenský filmový ústav, 2017

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. viac

cena: 4,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Vyjsť z temnoty (kniha)

Georges Didi-Huberman, 2017, SFÚ/ASFK

Vyjsť z temnoty je esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi- Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi. viac

cena: 2,00 € (bežná cena 2,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Vyjsť z temnoty

Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969 (kniha)

Václav Macek a Jelena Paštéková

Rukopis mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach. Zlomové roku sú : 1918,1938,1948,1969. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Druhé rozšírené vydanie. viac

cena: 39,90 € (bežná cena 49,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

Borov abecedár (kniha)

Daniel Bird, Michael Brooke, Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2016

Publikácia Borov abecedár, autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino Ikon Cinestézia, ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Borov abecedár

Dejiny slovenskej televízie (kniha)

Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956-1989), 2015

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácií zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956-1989. Publikácie je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie... viac

cena: 4,40 € (bežná cena 10,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej televízie

Film ako voľný verš (kniha)

Eduard Grečner, 2015

Názov knihy režiséra Eduarda Grečnera odkazuje na jeho rovnomenný text-manifest z roku 1964, ktorý bol publikovaný v Kultúrnom živote. Základná idea, prístup ku kinematografii, pretrvala v Grečnerovom myslení dodnes, aj preto si už ako pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravoval úvahy o konkrétnych dielach a portréty tvorcov najmä z obdobia 60. rokov, ktoré najlepšie vystihujú jeho chápanie filmu. viac

cena: 5,00 € / vypredané /
Film ako voľný verš