Knihy

Rozprava o westerne (kniha)

Peter Michalovič, Vlastimil Zuska, 2014

Publikácia Rozprava o westerne česko-slovenskej autorskej dvojice filmových teoretikov a estetikov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku sa venuje jednému z prvých veľkých žánrov (americkej) kinematografie. Ide už o ich tretiu spoločnú publikáciu po monografii Juraj Jakubisko (SFÚ Bratislava, 2005) a teoretickej publikácii Znaky, obrazy a stíny slov (AMU Praha, 2009). viac

cena: 9,00 € / vypredané /
Rozprava o westerne

Naše filmové storočie (I. vydanie) (kniha)

František Gyárfáš @ Juraj Malíček, Slovenský filmový ústav

Publikácia predkladá dejiny filmu z hľadiska najobľúbenejších diel svojich autorov. Projekt vychádza zo zmenenej situácie v percepcii umenia po roku dvetisíc, kedy internet výrazne ovplyvnil výchovnú aj hodnotiacu paradigmu hodnotenia filmov. viac

cena: 10,00 € / vypredané /
Naše filmové storočie (I. vydanie)

Best of Slovak Film 1921-1991 (kniha)

text: Peter Hames, 2018, druhé vydanie

Ako napovedá už názov, publikácia je venovaná filmovým dielam z obdobia rokov 1921 – 1991, teda dielam, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva práva výrobcu. Konkrétne ide o výber 35 celovečerných filmov, ktoré predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí doposiaľ vzniklo. Autorom textov k jednotlivým filmom, ako aj predslovu k publikácii je popredný britský filmový historik Peter Hames. Na jeho úvodnú textovú časť, potom nadväzujú profily 20 slovenských režisérov. Súčasťou celej publikácie je pestrý fotografický materiál. viac

cena: 12,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Best of Slovak Film 1921-1991

Alain Resnais. Kinematografia mozgu (kniha)

David Čeněk, Martin Kaňuch, Michal Michalovič (ed.), 2013

Publikácia pod názvom Alain Resnais – Kinematografia mozgu je zborníkom textov slovenských, českých, francúzskych a britských autorov a Resnaisovu tvorbu približuje z rôznych historicko-teoretických perspektív od režisérových raných krátkometrážnych dokumentárnych filmov až po jeho zatiaľ posledný dlhometrážny počin Ešte ste nič nevideli. viac

cena: 6,50 € / skladom / Vložiť do košíka
Alain Resnais. Kinematografia mozgu

Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla (kniha)

Peter Gavalier, 2012

Štúdia pojednáva o šestici filmových diel Jiřího Menzla, v ktorých sa tento mimoriadne úspešný a uznávaný režisér pokúsil sebe vlastným, neopakovateľným spôsobom adaptovať šesť literárnych predlôh fenomenálneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Ján Kadár - anglická verzia (kniha)

Václav Macek, 2011, anglická verzia

Kniha Václava Maceka analyzuje jeho celovečerné (celkove ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál. viac

cena: 12,00 € / vypredané / do týždňa /
Ján Kadár - anglická verzia

Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (kniha)

Petra Hanáková, 2010

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista (kniha)

Rudolf Urc, 2010

Kniha je monografickou a historiografickou prácou o živote a diele výtvarníka, karikaturistu, scenáristu, animátora a režiséra animovaných filmov Viktora Kubala. Táto jedinečná osobnosť slovenskej kultúry obsiahla množstvo aktivít a svojím dielom prepojila umenie karikatúry, grafiky a oživenej kresby. Štúdia je výsledkom mnohoročného osobného priateľstva a dramaturgickej spolupráce Rudolfa Urca s majstrom Kubalom. viac

cena: 17,50 € / skladom / Vložiť do košíka
Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista

Rozprávanie o rozprávaní (kniha)

Jelena Paštéková, 2009

Prvým sprostredkovateľom ľudskej komunikácie je jazyk, druhým rozprávanie. Monografia sa zaoberá postavením rozprávania v dnešnej audiovizuálnej kultúre. Sleduje jeho teoretický a historický kontext z hľadiska literárnej a filmovej mediality a intermediality. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Rozprávanie o rozprávaní

Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan (kniha)

Viera Langerová, 2009

Filmový zemepis Viery Langerovej (edícia Studium), sa zameriava na základné historicko-kultúrne súradnice troch kinematografických celkov – kontinentálnej Číny, Hongkongu a Tchajwanu. Spája ich spoločné dedičstvo čínskej kultúry, z ktorého sa odvíja v odlišných historických a nakoniec i geografických podmienkach filmová tvorba, odrážajúca nielen realitu, ale aj potreby širokej diváckej obce. Kniha najprv mapuje začiatky filmu v kontinentálnej Číne, ktoré výrazne ovplyvnili aj filmové podnikanie v Hongkongu a na Tchajwane. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan

Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (kniha)

Mária Ferenčuhová, 2009

Kniha sa venuje možnostiam filmového zobrazovania s dôrazom na temporalitu filmových aktualít, resp. dokumentárnych filmov, a k ich porovnaniu s charakteristikami a temporalitou písaného textu historických prác. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film

Ján Kadár (kniha)

Václav Macek, 2008

Kniha Václava Maceka analyzuje jeho celovečerné (celkove ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál. viac

cena: 8,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Ján Kadár

Herec Ivan Palúch (kniha)

Peter Gavalier, Martin Palúch, Jana Dudková, Oliver Bakoš, Ján Jaborník, 2008

Herec Ivan Palúch je jednou z najosobitejších hereckých osobností slovenskej, nielen filmovej kultúry. Preslávil sa ako charizmatický interpret filmových, televíznych či divadelných postáv. Spolupracoval s významnými osobnosťami európskeho filmu – Františkom Vláčilom, Aleksandarom Petrovićom či Volkerom Schlöndorffom, jeho hereckými partnermi boli Annie Girardot, Anna Karina či David Warner. Jeho sľubne rozvíjajúcu sa kariéru však narušila „normalizácia“. viac

cena: 5,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Herec Ivan Palúch

Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (kniha)

Jana Dudková, 2008

Po úspešnom profile Emira Kusturicu sa autorka Jana Dudková rozhodla potvrdiť svoje odborné zameranie na balkánske kinematografie ďalšou publikáciou, vymedzenou predovšetkým kontextom srbského filmu 90. rokov. V podrobných interpretáciách piatich filmov (Rany, Underground, Pekné dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) objasňuje podvedomé i vedomé snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov a predsudkov v jeho reflexii. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov

Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky (kniha)

Jurij Michalovič Lotman, 2008

Druhé revidované vydanie prekladu kľúčovej a u nás zároveň veľmi populárnej učebnice filmovej teórie od jedného z najznámejších svetových semiotikov Jurija M. Lotmana, doplnené aktuálnym doslovom Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku a ilustráciami podľa pôvodného ruského vydania z roku 1973. Výber filmov, ktoré sú predmetom úvah a analýz, prezrádza, že pre Lotmana film rozhodne nebol len „materiálom“ analýz, ale aj objektom estetickej rozkoše, diváckeho potešenia. viac

cena: 7,30 € / vypredané /
Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky

Albert Marenčin - filmár na križovatkách času (kniha)

Juraj Mojžiš, 2007

Portrét Alberta Marenčina sa pokúša o sugestívne, zasvätené predstavenie osobnosti i umeleckého naturelu Marenčina ako výtvarníka, spisovateľa a filmára a zároveň o kritické zhodnotenie jeho prínosu pre vývoj slovenského filmu v druhej polovici 20. storočia. viac

cena: 5,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Albert Marenčin - filmár na križovatkách času

Straty a nálezy 3 (kniha)

Pavel Branko, 2007

Tretie pokračovanie Strát a nálezov završuje projekt knižného vydávania reprezentatívnych výberov odborných i popularizujúcich článkov, reflexií, esejí, recenzií, profilov a rozhovorov z doterajšej filmovo-kritickej a publicistickej praxe Pavla Branka. Straty a nálezy 3 nadväzujú na dva predošlé zväzky a ďalej rozvíjajú vybrané otázky autorovho uvažovania o svetovej i slovenskej filmovej tvorbe. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Straty a nálezy 3

Filmová ročenka 2005 (kniha)

Slovenský filmový ústav, 2006

Vo Filmovej ročenke 2005 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí 2005, Slovenská filmová tvorba a videotvorba 2005, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2005, ďalej kapitoly Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií v roku 2005, Filmová distribúcia na Slovensku 2005, Filmové publikácie a periodiká 2005, či In memoriam. viac

cena: 9,92 € / skladom / Vložiť do košíka
Filmová ročenka 2005

Spletité cesty Wima Wendersa (kniha)

Peter Gavalier, 2006

Monografia Petra Gavaliera Spletité cesty Wima Wendersa zachytáva ťažiskové témy a filmárske postupy režiséra, ktoré sú charakteristické pre celú jeho tvorbu. Hoci knihe dominujú detailné analýzy jednotlivých Wendersových filmov, Peter Gavalier v nej odkrýva aj pozadie ich vzniku a rôzne odkazy približujúce nielen historický, ale aj spoločenský, umenovedný, výtvarný, hudobný a filozofický kontext Wendersovej tvorby. viac

cena: 7,30 € / skladom / Vložiť do košíka
Spletité cesty Wima Wendersa

Juraj Jakubisko (kniha)

Peter Michalovič, Vlastimil Zuska, 2005

Tiitul z edície monografií tvorcov, ktorí zásadným spôsobom vstúpili do dejín slovenskej kinematografie, prináša pohľad na život a dielo jedného z jej najoriginálnejších a súčasne najvýznamnejších predstaviteľov. Autori monografie o Jurajovi Jakubiskovi sa vo svojom texte sústreďujú nielen na priblíženie filmárovej tvorby od jej začiatkov až do dnešných dní, ale najmä na zachytenie neopakovateľnej autorskej signatúry, ktorá akoby sa v každom režisérovom filme rodila vždy nanovo. viac

cena: 8,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Juraj Jakubisko