Knihy

Abecedár slovenského filmu 1921 - 2021 (kniha)

M. Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, 2022

Projekt Abecedára slovenského filmu 1921 – 2021 vznikol pri príležitosti 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie, ktorý spájame s nakrútením prvého dlhometrážneho hraného filmu Jánošík Jaroslava Siakeľa. Knižné vydanie Abecedára nadväzuje na rovnomennú celoročnú filmovú prehliadku, ktorá sa v pandemických podmienkach konala od 23. septembra 2021 do 28. júna 2022 v Kine Lumière v rámci programu Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu. viac

cena: 10,90 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Abecedár slovenského filmu 1921 - 2021

Alain Resnais. Kinematografia mozgu (kniha)

David Čeněk, Martin Kaňuch, Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav a Producer s.r.o., 2013

Publikácia pod názvom Alain Resnais – Kinematografia mozgu je zborníkom textov slovenských, českých, francúzskych a britských autorov a Resnaisovu tvorbu približuje z rôznych historicko-teoretických perspektív od režisérových raných krátkometrážnych dokumentárnych filmov až po jeho zatiaľ posledný dlhometrážny počin Ešte ste nič nevideli. viac

cena: 5,20 € (bežná cena 6,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Alain Resnais. Kinematografia mozgu

Albert Marenčin - filmár na križovatkách času (kniha)

Juraj Mojžiš, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení. 2007

Portrét Alberta Marenčina sa pokúša o sugestívne, zasvätené predstavenie osobnosti i umeleckého naturelu Marenčina ako výtvarníka, spisovateľa a filmára a zároveň o kritické zhodnotenie jeho prínosu pre vývoj slovenského filmu v druhej polovici 20. storočia. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Albert Marenčin - filmár na križovatkách času

Alphabet of slovak cinema 1921-2021 (kniha)

M. Kaňuch (ed.), Slovenský filmový ústav, 2022

The Alphabet of Slovak Cinema 1921 – 2021 project marks the 100th anniversary of the birth of Slovak cinema, which goes hand in hand with the release of the very first full-length fiction film Jánošík by Jaroslav Siakeľ. The Alphabet is a follow-up publication to the year-long film exhibition of the same name, which was held in pandemic conditions from September 23, 2021 to June 28, 2022 at the Lumière Cinema in Bratislava as part of the Filmotéka – the study screening room of the Slovak Film Institute. viac

cena: 11,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Alphabet of slovak cinema 1921-2021

Andrej Tarkovskij (kniha)

Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav, 2019

Texty zahrnuté do tejto publikácie pristupujú k Tarkovského dielu z rôznych perspektív. Sean Martin prechádza základnými biografickými súvislosťami Tarkovského života, zasadzuje jeho dielo do kontextu vtedajšej sovietskej kinematografie a následne sa venuje autorovým pracovným metódam, pričom pomenúva konkrétne opakujúce sa témy, motívy a tiež naratívne a štylistické postupy uplatňované v jednotlivých filmoch. viac

cena: 3,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Andrej Tarkovskij

Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (kniha)

Jana Dudková, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vydavateľstvom slovenskej akadémie vied, 2008

Po úspešnom profile Emira Kusturicu sa autorka Jana Dudková rozhodla potvrdiť svoje odborné zameranie na balkánske kinematografie ďalšou publikáciou, vymedzenou predovšetkým kontextom srbského filmu 90. rokov. V podrobných interpretáciách piatich filmov (Rany, Underground, Pekné dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) objasňuje podvedomé i vedomé snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov a predsudkov v jeho reflexii. viac

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov

Best of Slovak Film 1921-1991 (kniha)

text: Peter Hames, 2018, druhé vydanie

Ako napovedá už názov, publikácia je venovaná filmovým dielam z obdobia rokov 1921 – 1991, teda dielam, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva práva výrobcu. Konkrétne ide o výber 35 celovečerných filmov, ktoré predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí doposiaľ vzniklo. Autorom textov k jednotlivým filmom, ako aj predslovu k publikácii je popredný britský filmový historik Peter Hames. Na jeho úvodnú textovú časť, potom nadväzujú profily 20 slovenských režisérov. Súčasťou celej publikácie je pestrý fotografický materiál. viac

cena: 9,60 € / skladom / Vložiť do košíka
Best of Slovak Film 1921-1991

Borov abecedár (kniha)

Daniel Bird, Michael Brooke, Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2016

Publikácia Borov abecedár, autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino Ikon Cinestézia, ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Borov abecedár

Béla Balázs. Chvála filmového umenia (kniha)

Zborník príspevkov z 12. česko-slovenskej filmovej konferencie, 22.-25.10.2009, Levoča, Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a s Vysokou školou múzických umení, 2010

Zborník Béla Balázs – chvála filmového umenia tvorí súbor príspevkov z 12. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. – 25. októbra 2009 v Levoči. Hlavnou témou pravidelného výročného stretnutia českých a slovenských filmových historikov a teoretikov sa stalo dielo filmového tvorcu a zároveň priekopníka filmovej teórie prvej polovice 20. storočia Bélu Balázsa (1884–1949). viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Béla Balázs. Chvála filmového umenia

Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969 (kniha)

Václav Macek a Jelena Paštéková

Rukopis mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach. Zlomové roku sú : 1918,1938,1948,1969. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Druhé rozšírené vydanie. viac

cena: 39,90 € (bežná cena 49,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

Dejiny slovenskej televízie (kniha)

Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956-1989), 2015

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácií zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956-1989. Publikácie je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie... viac

cena: 4,40 € (bežná cena 10,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej televízie

Eros, sexus, gender v slovenskom filme (kniha)

Eva Filová, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2013

Publikácia pátra po existencii erotiky v slovenskom filme, v ktorom po dlhé roky prevládal viac pud sebazáchovy než tvorivý princíp slasti. Skúma prvý filmový bozk s prihliadnutím na okolnosti vzniku filmu Jánošík a stratégie zahaľovania, sleduje motívy previazané s erosom, export a import erotiky na konci 60. rokov, mocenské praktiky, ktoré sa v 70. rokoch premietli do sexistického jazyka, rodové stereotypy pred a po roku 1989, zviditeľňovanie inakosti a homoerotickej lásky. viac

cena: 5,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Eros, sexus, gender v slovenskom filme

Film a kultúrna pamäť (kniha)

Zborník príspevkov z 15. česko-slovenskej filmologickej konferencie, 10.-13.10.2013, Krpáčove, Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, 2014

Hlavná téma 15. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v októbri 2013, vyplynula z pripomínania vzniku dvoch kľúčových pamäťových/archívnych inštitúcií z hľadiska dejín našich národných kinematografií – 70. výročia založenia NFA v Prahe a 50. výročia vzniku SFÚ v Bratislave. viac

cena: 3,20 € (bežná cena 5,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Film a kultúrna pamäť

Film ako voľný verš (kniha)

Eduard Grečner, 2015

Názov knihy režiséra Eduarda Grečnera odkazuje na jeho rovnomenný text-manifest z roku 1964, ktorý bol publikovaný v Kultúrnom živote. Základná idea, prístup ku kinematografii, pretrvala v Grečnerovom myslení dodnes, aj preto si už ako pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravoval úvahy o konkrétnych dielach a portréty tvorcov najmä z obdobia 60. rokov, ktoré najlepšie vystihujú jeho chápanie filmu. viac

cena: 5,00 € / vypredané /
Film ako voľný verš

Filmová ročenka 2001 (kniha)

Slovenský filmový ústav, 2002

Filmová ročenka 2001 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na predchádzajúce vydanie ročenky mapujúcej desaťročné obdobie slovenskej kinematografie. Publikácia obsahuje stabilné kapitoly ako kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu, adresár inštitúcií a organizácií slovenskej kinematografie. viac

cena: 9,90 € / vypredané /
Filmová ročenka 2001

Filmová ročenka 2002 (kniha)

Slovenský filmový ústav, 2003

Filmová ročenka 2002 svojím poslaním a charakterom nadväzuje na predchádzajúce vydanie ročenky mapujúcej desaťročné obdobie slovenskej kinematografie. Edičným cieľom je obnovenie tradície a vytvorenie kontinuity slovenských filmových ročeniek. Publikácia obsahuje stabilné kapitoly ako kalendár filmových udalostí, údaje o slovenských filmových podujatiach a festivaloch, kapitoly venované filmovej distribúcii, publikáciám a periodikám, pripomenutie úmrtí významných osobností slovenského filmu a adresár inštitúcií viac

cena: 9,90 € / vypredané /
Filmová ročenka 2002

Filmová ročenka 2003 (kniha)

Slovenský filmový ústav, 2004

Vo Filmovej ročenke 2003 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí, Slovenská filmová tvorba a videotvorba, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, dalej kapitoly In memoriam, Domáce a zahranicné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií, Filmová distribúcia na Slovensku ci Filmové publikácie a periodiká. Tradicnými kapitolami rocenky sú každorocne aj adresár inštitúcií, organizácií a spoločností pôsobiacich v slovenskej kinematografii a audiovízii.. viac

cena: 9,90 € / vypredané /
Filmová ročenka 2003

Filmová ročenka 2005 (kniha)

Slovenský filmový ústav, 2006

Vo Filmovej ročenke 2005 sa nachádzajú kapitoly Kalendár filmových udalostí 2005, Slovenská filmová tvorba a videotvorba 2005, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2005, ďalej kapitoly Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov, tvorcov a inštitúcií v roku 2005, Filmová distribúcia na Slovensku 2005, Filmové publikácie a periodiká 2005, či In memoriam. viac

cena: 9,90 € / skladom / Vložiť do košíka
Filmová ročenka 2005

Filmové profily (kniha)

Renáta Šmatláková, Martin Šmatlák, 2005

Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia encyklopedického charakteru ponúka podrobné informácie o 68-ich slovenských režiséroch hraných dlhometrážnych filmov. Texty jednotlivých profilov pozostávajú z krátkej biografie, kompletnej filmografie a výberovej bibliografie. Obrazovo ich dopĺňajú portrétne fotografie tvorcov a zábery z vybraných filmových diel. Orientáciu v prehľadne štruktúrovanom texte publikácie čitateľovi uľahčujú menný a názvový register. viac

cena: 5,00 € / vypredané /
Filmové profily

Filmové svety Miloslava Luthera (kniha)

Peter Michalovič, Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav, 2021

Monografia autorskej dvojice Peter Dubecký – Peter Michalovič je venovaná poprednému slovenskému filmovému a televíznemu režisérovi Miloslavovi Lutherovi. Autori v nej obsiahli celú škálu jeho tvorby – od hraných filmov až po nemenej pozoruhodné televízne diela. Interpretácie jednotlivých filmov striedajú obsiahle rozhovory venované peripetiám tvorby M. Luthera od 70. rokov minulého storočia po súčasnosť. viac

cena: 5,80 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Filmové svety Miloslava Luthera