Knihy

Filmové svety Miloslava Luthera (kniha)

Peter Michalovič, Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav, 2021

Monografia autorskej dvojice Peter Dubecký – Peter Michalovič je venovaná poprednému slovenskému filmovému a televíznemu režisérovi Miloslavovi Lutherovi. Autori v nej obsiahli celú škálu jeho tvorby – od hraných filmov až po nemenej pozoruhodné televízne diela. Interpretácie jednotlivých filmov striedajú obsiahle rozhovory venované peripetiám tvorby M. Luthera od 70. rokov minulého storočia po súčasnosť. viac

cena: 5,80 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Filmové svety Miloslava Luthera

Martin Hollý. Život za kamerou. (kniha)

Richard Blech a kol., Slovenský filmový ústav, 2000

Publikácia o diele režiséra Martina Hollého zlučuje v žánrovo pestrej štruktúre celé spektrum rôznoro-dých textových foriem: od rozhovorov cez analytické štúdie až po spomienky a vyznania spolupracovníkov a priateľov. viac

cena: 7,30 € / vypredané /
Martin Hollý. Život za kamerou.

Alain Resnais. Kinematografia mozgu (kniha)

David Čeněk, Martin Kaňuch, Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav a Producer s.r.o., 2013

Publikácia pod názvom Alain Resnais – Kinematografia mozgu je zborníkom textov slovenských, českých, francúzskych a britských autorov a Resnaisovu tvorbu približuje z rôznych historicko-teoretických perspektív od režisérových raných krátkometrážnych dokumentárnych filmov až po jeho zatiaľ posledný dlhometrážny počin Ešte ste nič nevideli. viac

cena: 5,20 € (bežná cena 6,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Alain Resnais. Kinematografia mozgu

Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla (kniha)

Peter Gavalier, Slovenský Filmový Ústav Bratislava v spolupráci s Národným Filmovým Archívom Praha, 2012

Štúdia pojednáva o šestici filmových diel Jiřího Menzla, v ktorých sa tento mimoriadne úspešný a uznávaný režisér pokúsil sebe vlastným, neopakovateľným spôsobom adaptovať šesť literárnych predlôh fenomenálneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala. viac

cena: 5,80 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Herec Ivan Palúch (kniha)

Peter Gavalier, Martin Palúch, Jana Dudková, Oliver Bakoš, Ján Jaborník, 2008

Herec Ivan Palúch je jednou z najosobitejších hereckých osobností slovenskej, nielen filmovej kultúry. Preslávil sa ako charizmatický interpret filmových, televíznych či divadelných postáv. Spolupracoval s významnými osobnosťami európskeho filmu – Františkom Vláčilom, Aleksandarom Petrovićom či Volkerom Schlöndorffom, jeho hereckými partnermi boli Annie Girardot, Anna Karina či David Warner. Jeho sľubne rozvíjajúcu sa kariéru však narušila „normalizácia“. viac

cena: 5,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Herec Ivan Palúch

Spletité cesty Wima Wendersa (kniha)

Peter Gavalier, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, 2006

Monografia Petra Gavaliera Spletité cesty Wima Wendersa zachytáva ťažiskové témy a filmárske postupy režiséra, ktoré sú charakteristické pre celú jeho tvorbu. Hoci knihe dominujú detailné analýzy jednotlivých Wendersových filmov, Peter Gavalier v nej odkrýva aj pozadie ich vzniku a rôzne odkazy približujúce nielen historický, ale aj spoločenský, umenovedný, výtvarný, hudobný a filozofický kontext Wendersovej tvorby. viac

cena: 5,00 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Spletité cesty Wima Wendersa

Kameraman Stanislav Szomolányi (kniha)

Richard Blech, Slovenský filmový ústav, 2005

Publikácia sa pokúša reprezentatívne predstaviť tvorivý prínos jedného z najznámejších kameramanov v dejinách slovenskej kinematografie. Richard Blech (v roku 2001 vyšla pod jeho vedením knižná pocta Martinovi Hollému) v nej programovo stavia do centra svojho filmovo-historického písania vývoj kameramanskej pozície i jej opomínanú dôležitosť v rámci akejkoľvek filmovej tvorby. viac

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Kameraman Stanislav Szomolányi

Pedro Almodóvar (kniha)

Viktória Matáková, Petra Hanáková, 2005

Kniha venovaná jednému z najvýraznejších tvorcov súčasnej európskej kinematografie je ďalším pokračovaním série publikácií v edícii Camera obscura, ktoré mapujú filmovú tvorbu kľúčových európskych režisérov. Spoločný profil Pedra Almodóvara sa pokúša domácemu klubovému i bežnému filmovému divákovi, povedané slovami autoriek, „sprostredkovať jeho autorsky nezameniteľné, tak povediac patidifuso (dych vyrážajúce) filmové videnie... viac

cena: 7,30 € / vypredané /
Pedro Almodóvar

Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka (kniha)

Kol., Slovenský filmový ústav, 2000

Pilotná publikácia edície Camera Obscura sa pokúša čitateľom plasticky priblížiť život a dielo jednej z najvýraznejších postáv slovenskej kinematografie tohto desaťročia – režiséra Martina Šulíka. V štruktúre sa vo vzájomne vyváženom pomere prelínajú dve základné zložky: séria aktuálnych rozhovorov a štyri analytické štúdie popredných slovenských a českých filmológov a estetikov. viac

cena: 3,50 € / vypredané /
Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka