Knihy

Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (kniha)

Petra Hanáková, 2010

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Ján Kadár (kniha)

Václav Macek, 2008

Kniha Václava Maceka analyzuje jeho celovečerné (celkove ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál. viac

cena: 8,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Ján Kadár

Albert Marenčin - filmár na križovatkách času (kniha)

Juraj Mojžiš, 2007

Portrét Alberta Marenčina sa pokúša o sugestívne, zasvätené predstavenie osobnosti i umeleckého naturelu Marenčina ako výtvarníka, spisovateľa a filmára a zároveň o kritické zhodnotenie jeho prínosu pre vývoj slovenského filmu v druhej polovici 20. storočia. viac

cena: 5,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Albert Marenčin - filmár na križovatkách času

Juraj Jakubisko (kniha)

Peter Michalovič, Vlastimil Zuska, 2005

Tiitul z edície monografií tvorcov, ktorí zásadným spôsobom vstúpili do dejín slovenskej kinematografie, prináša pohľad na život a dielo jedného z jej najoriginálnejších a súčasne najvýznamnejších predstaviteľov. Autori monografie o Jurajovi Jakubiskovi sa vo svojom texte sústreďujú nielen na priblíženie filmárovej tvorby od jej začiatkov až do dnešných dní, ale najmä na zachytenie neopakovateľnej autorskej signatúry, ktorá akoby sa v každom režisérovom filme rodila vždy nanovo. viac

cena: 8,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Juraj Jakubisko