Knihy

Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov (kniha)

André Gaudreault - Philippe Marion, ASFK/SFÚ, 2021

V knihe Kinematický obrat sa dvaja známi filmoví teoretici a historici André Gaudreault a Philippe Marion vracajú k počiatkom i smrtiam kinematografie, k jej kontaktom a kríženiam s rôznymi tzv. kultúrnymi sériami. To im na jednej strane umožňuje jasnejšie rozlíšiť rôzne fázy jej vývoja (od pred- po postinštitucionálnu) a charakterizovať jej pôvodnú „polymorfnú“ povahu, a na strane druhej vyznačiť kľúčové premeny identity média filmu, jeho naviazanosť na priestor kina ako poslednú baštu v boji proti dematerializácii. viac

cena: 5,50 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov

Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993 (kniha)

Jana Dudková, ASFK, SFÚ, 2021

Kniha Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993 je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. viac

cena: 5,70 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993

Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti (kniha)

Romana Javorčeková, ASFK, SFÚ, 2020

Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon Cinestézia je profil významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Napísala ho filozofka a estetička Romana Javorčeková. viac

cena: 5,45 € / skladom / Vložiť do košíka
Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti

Kult banality - Od Duchampa k reality show (kniha)

François Jost - Kult banality, Slovenský filmový ústav, 2019

Zatiaľ čo banalita nemá dejiny, kultom banality sa umelci a myslitelia 20. storočia zdajú byť priam posadnutí. Od Duchampa a jeho readymade po Warhola, ktorý zrušil hranicu medzi umením a médiami, od Pereca a jeho „podobyčajnosti“ až po sociológov každodennosti, ospevovali ikony modernity obyčajnosť. Všetci banalite priznávali jednu cnosť: bola subverzívna. Prostredníctvom kultu, ktorý jej zasvätili, sa usilovali spochybniť zavedené inštitúcie – počnúc dielom, cez umelca až po galériu, múzeum alebo médiá. viac

cena: 4,50 € (bežná cena 5,60 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Kult banality - Od Duchampa k reality show

Vyjsť z temnoty (kniha)

Georges Didi-Huberman, 2017, SFÚ/ASFK

Vyjsť z temnoty je esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi- Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi. viac

cena: 2,00 € (bežná cena 2,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Vyjsť z temnoty

Borov abecedár (kniha)

Daniel Bird, Michael Brooke, Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2016

Publikácia Borov abecedár, autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino Ikon Cinestézia, ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre. viac

cena: 4,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Borov abecedár