Knihy

Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti (kniha)

Romana Javorčeková, 2020, ASFK, SFÚ

Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon Cinestézia je profil významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Napísala ho filozofka a estetička Romana Javorčeková. viac

cena: 5,00 € (bežná cena 6,80 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti

Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie (kniha)

E. Gubčová, V. Macek, E. Šošková, 2019

Zborník príspevkov zo seminára o Rudolfovi Urcovi (2019) organizovaného pri príležitosti odovzdania ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy je súborom odborných štúdií a spomienkových textov o významnej slovenskej filmovej osobnosti. Publikácia mapuje filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický a historiografický prínos Rudolfa Urca v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu. Súčasťou knihy je aj rozsiahly rozhovor s Rudolfom Urcom z projektu Oral history a autorská štúdia Rudolfa Urca o jeho stratenom filme Osudné dni. viac

cena: 5,00 € (bežná cena 8,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie

Andrej Tarkovskij (kniha)

Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav, 2019

Texty zahrnuté do tejto publikácie pristupujú k Tarkovského dielu z rôznych perspektív. Sean Martin prechádza základnými biografickými súvislosťami Tarkovského života, zasadzuje jeho dielo do kontextu vtedajšej sovietskej kinematografie a následne sa venuje autorovým pracovným metódam, pričom pomenúva konkrétne opakujúce sa témy, motívy a tiež naratívne a štylistické postupy uplatňované v jednotlivých filmoch. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 4,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Andrej Tarkovskij

Naše filmové storočie (II. vydanie) (kniha)

František Gyárfáš @ Juraj Malíček, Slovenský filmový ústav, 2019. II. vydanie

Publikácia predkladá dejiny filmu z hľadiska najobľúbenejších diel svojich autorov. Projekt vychádza zo zmenenej situácie v percepcii umenia po roku dvetisíc, kedy internet výrazne ovplyvnil výchovnú aj hodnotiacu paradigmu hodnotenia filmov. viac

cena: 8,00 € (bežná cena 9,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Naše filmové storočie (II. vydanie)

Kult banality - Od Duchampa k reality show (kniha)

François Jost - Kult banality, Slovenský filmový ústav, 2019

Zatiaľ čo banalita nemá dejiny, kultom banality sa umelci a myslitelia 20. storočia zdajú byť priam posadnutí. Od Duchampa a jeho readymade po Warhola, ktorý zrušil hranicu medzi umením a médiami, od Pereca a jeho „podobyčajnosti“ až po sociológov každodennosti, ospevovali ikony modernity obyčajnosť. Všetci banalite priznávali jednu cnosť: bola subverzívna. Prostredníctvom kultu, ktorý jej zasvätili, sa usilovali spochybniť zavedené inštitúcie – počnúc dielom, cez umelca až po galériu, múzeum alebo médiá. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 5,60 €) / skladom / Vložiť do košíka
novinka / akcia
Kult banality - Od Duchampa k reality show

Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka (kniha)

Erik Binder (zost.), 2019, Slovenský filmový ústav

Zborník textov z minuloročného seminára (r. 2018), ktorý sa konal počas Týždňa slovenské filmu. viac

cena: 5,00 € (bežná cena 6,48 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka

Slovenský film v roku 2017 (kniha)

Zuzana Mojžišová, SFÚ, VŠMU, SFTA 2018

Zborník hodnotiacich príspevkov z týždňa slovenského filmu 2018 zostavila Zuzana Mojžišová. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 5,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Slovenský film v roku 2017

Vlak zvaný film (kniha)

Kol. autorov, Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2016

Hlavná téma 16. ročníka čs. filmologickej konferencie prirodzene vyplynula z projektu rovnomennej celoročnej filmovej prehliadky, ktorú Slovenský filmový ústav pripravil v Kine Lumiere a ktorá si minulý rok pripomínala 120. výročie zrodu kinematografie, legendy o príchode prvých filmových vlakov, ako aj ich emblematické putovanie celými dejinami filmu. Zámerom vydania Zborníka príspevkov je predstavenie historických i estetických paralel modernity, kinematografie a vlakovej dopravy. viac

cena: 3,00 € (bežná cena 5,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Vlak zvaný film

Nemecká jeseň (kniha)

ed. Michal Michalovič, 2017 Slovenský filmový ústav

Nemecká jeseň približuje jedno z najzaujímavejších období v dejinách nemeckej kinematografie, ktoré sa formovalo v 60. rokov minulého storočia, v čase vzniku nových vĺn a smerov vymedzujúcich sa voči tradíciám a establišmentu. „Išlo o zvláštne a mimoriadne dynamické obdobie nielen v nemeckej kinematografii, ale v celej nemeckej spoločnosti,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič z oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). viac

cena: 3,00 € (bežná cena 5,99 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Nemecká jeseň

Iluzívne a antiluzívne vo filme (kniha)

Kolektív, 2018, Slovenský filmový ústav

Zborník Iluzívne a antiiluzívne vo filme tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. až 15. októbra 2017 v Krpáčove. Hlavná téma filmologickej konferencie reaguje na tradičnú problematiku realizmu, zobrazovania reality vo filme. viac

cena: 3,00 € (bežná cena 5,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Iluzívne a antiluzívne vo filme

Hľadanie nového priestoru (kniha)

Eva Filová, Václav Macek, 2018, FOTOFO, Slovenský filmový ústav, Slovenská filmová a televízna akadémia

Hľadanie nového priestoru - peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (1945-1987) je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov. viac

cena: 5,00 € (bežná cena 8,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Hľadanie nového priestoru

Neviditeľné dejiny dokumentaristov (kniha)

Rudolf Urc, 2017, SFÚ

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 6,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Vyjsť z temnoty (kniha)

Georges Didi-Huberman, 2017, SFU/ASFK,

Vyjsť z temnoty je esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi- Huberman adresuje maďarskému režisérovi Lászlóovi Nemesovi. viac

cena: 2,00 € (bežná cena 2,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Vyjsť z temnoty

Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969 (kniha)

Václav Macek a Jelena Paštéková

Rukopis mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach. Zlomové roku sú : 1918,1938,1948,1969. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Druhé rozšírené vydanie. viac

cena: 39,00 € (bežná cena 49,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

Borov abecedár (kniha)

Daniel Bird, Michael Brook, 2016

Publikácia Borov abecedár, autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino Ikon Cinestézia, ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre. viac

cena: 3,00 € (bežná cena 5,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Borov abecedár

Dejiny slovenskej televízie (kniha)

Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956-1989), 2015

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácií zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956-1989. Publikácie je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie... viac

cena: 6,00 € (bežná cena 10,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej televízie

Eros, sexus, gender v slovenskom filme (kniha)

Eva Filová, 2013

Publikácia pátra po existencii erotiky v slovenskom filme, v ktorom po dlhé roky prevládal viac pud sebazáchovy než tvorivý princíp slasti. Skúma prvý filmový bozk s prihliadnutím na okolnosti vzniku filmu Jánošík a stratégie zahaľovania, sleduje motívy previazané s erosom, export a import erotiky na konci 60. rokov, mocenské praktiky, ktoré sa v 70. rokoch premietli do sexistického jazyka, rodové stereotypy pred a po roku 1989, zviditeľňovanie inakosti a homoerotickej lásky. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 6,50 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Eros, sexus, gender v slovenskom filme

Best of Slovak Film 1921-1991 (kniha)

text: Peter Hames, 2018, druhé vydanie

Ako napovedá už názov, publikácia je venovaná filmovým dielam z obdobia rokov 1921 – 1991, teda dielam, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva práva výrobcu. Konkrétne ide o výber 35 celovečerných filmov, ktoré predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí doposiaľ vzniklo. Autorom textov k jednotlivým filmom, ako aj predslovu k publikácii je popredný britský filmový historik Peter Hames. Na jeho úvodnú textovú časť, potom nadväzujú profily 20 slovenských režisérov. Súčasťou celej publikácie je pestrý fotografický materiál. viac

cena: 9,00 € (bežná cena 12,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Best of Slovak Film 1921-1991

Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (kniha)

Petra Hanáková, 2010

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. viac

cena: 3,00 € (bežná cena 4,00 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra

Rozprávanie o rozprávaní (kniha)

Jelena Paštéková, 2009

Prvým sprostredkovateľom ľudskej komunikácie je jazyk, druhým rozprávanie. Monografia sa zaoberá postavením rozprávania v dnešnej audiovizuálnej kultúre. Sleduje jeho teoretický a historický kontext z hľadiska literárnej a filmovej mediality a intermediality. viac

cena: 4,00 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Rozprávanie o rozprávaní