Knihy

Neviditeľné dejiny dokumentaristov (kniha)

Rudolf Urc, Slovenský filmový ústav, 2017

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. viac

cena: 4,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Neviditeľné dejiny dokumentaristov

Film ako voľný verš (kniha)

Eduard Grečner, 2015

Názov knihy režiséra Eduarda Grečnera odkazuje na jeho rovnomenný text-manifest z roku 1964, ktorý bol publikovaný v Kultúrnom živote. Základná idea, prístup ku kinematografii, pretrvala v Grečnerovom myslení dodnes, aj preto si už ako pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravoval úvahy o konkrétnych dielach a portréty tvorcov najmä z obdobia 60. rokov, ktoré najlepšie vystihujú jeho chápanie filmu. viac

cena: 5,00 € / vypredané /
Film ako voľný verš

Eros, sexus, gender v slovenskom filme (kniha)

Eva Filová, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2013

Publikácia pátra po existencii erotiky v slovenskom filme, v ktorom po dlhé roky prevládal viac pud sebazáchovy než tvorivý princíp slasti. Skúma prvý filmový bozk s prihliadnutím na okolnosti vzniku filmu Jánošík a stratégie zahaľovania, sleduje motívy previazané s erosom, export a import erotiky na konci 60. rokov, mocenské praktiky, ktoré sa v 70. rokoch premietli do sexistického jazyka, rodové stereotypy pred a po roku 1989, zviditeľňovanie inakosti a homoerotickej lásky. viac

cena: 5,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Eros, sexus, gender v slovenskom filme

Rozprávanie o rozprávaní (kniha)

Jelena Paštéková, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2009

Prvým sprostredkovateľom ľudskej komunikácie je jazyk, druhým rozprávanie. Monografia sa zaoberá postavením rozprávania v dnešnej audiovizuálnej kultúre. Sleduje jeho teoretický a historický kontext z hľadiska literárnej a filmovej mediality a intermediality. viac

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Rozprávanie o rozprávaní

Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan (kniha)

Viera Langerová, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, 2009

Filmový zemepis Viery Langerovej (edícia Studium), sa zameriava na základné historicko-kultúrne súradnice troch kinematografických celkov – kontinentálnej Číny, Hongkongu a Tchajwanu. Spája ich spoločné dedičstvo čínskej kultúry, z ktorého sa odvíja v odlišných historických a nakoniec i geografických podmienkach filmová tvorba, odrážajúca nielen realitu, ale aj potreby širokej diváckej obce. Kniha najprv mapuje začiatky filmu v kontinentálnej Číne, ktoré výrazne ovplyvnili aj filmové podnikanie v Hongkongu a na Tchajwane. viac

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan

Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (kniha)

Jana Dudková, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vydavateľstvom slovenskej akadémie vied, 2008

Po úspešnom profile Emira Kusturicu sa autorka Jana Dudková rozhodla potvrdiť svoje odborné zameranie na balkánske kinematografie ďalšou publikáciou, vymedzenou predovšetkým kontextom srbského filmu 90. rokov. V podrobných interpretáciách piatich filmov (Rany, Underground, Pekné dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) objasňuje podvedomé i vedomé snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov a predsudkov v jeho reflexii. viac

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov

Použi ma ako stránku knihy (kniha)

Juraj Mojžiš, Slovenský filmový ústav, 2004

Druhý titul edície Studium prináša súbor filmový esejí, ktoré Juraj Mojžiš v priebehu uplynulých rokov prezentoval formou prednášok v rámci vlastného interpretačného seminára na Katedre filmovej vedy FTF VŠMU. Svoju interpretačnú prácu síce autor zameral na tvorbu filmárov, ktorí významným spôsobom zasiahli do dejín svetovej kinematografie, no v jeho výbere filmov nájdeme nielen diela medzinárodne ocenené a všeobecne uznávané, ale aj tie menej známe a doposiaľ dostatočne nereflektované. viac

cena: 5,80 € (bežná cena 7,30 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Použi ma ako stránku knihy