Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993 (kniha)

Jana Dudková, ASFK, SFÚ, 2021

Kniha Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993 je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. Monografia Zmena bez zmeny dokazuje opak a vyvracia mýty o zániku či úpadku televíznej tvorby po roku 1989, prítomné napríklad i v Dejinách slovenskej kinematografie od Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Robí tak na príklade výskumu až 270 hraných diel, ktoré vznikli v období 1990 – 1993 a to so špeciálnym fokusom na obraz spoločenskej zmeny a reflexiu (Nežnej) revolúcie.

cena: 5,70 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 - 1993
 

Technické informácie

Vydavateľ: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2021
Jazyk: slovenský
Počet strán: 240 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-85187-88-5