Vnem v zrkadle fotografie a filmu (kniha)

Martin Palúch, Vlna, 2010

Odborná publíkácia sa v teoretickej rovine zaoberá technickými obrazovými reprezentáciami. Nosná časť textu sa opiera o výsledky výskumov, ktoré v 20. storočí priniesli diciplíny ako semiotika komunikológia a postštrukturalizmus. Publikácia vedeckého pracovníka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Palúcha sa venuje problematike technických obrazových reprezentácií a ich spôsobu komunikácie s divákom. Vychádza pri tom z najlepších tradícií teoretických diskurzov 20. storočia, ako naznačuje i literatúra, o ktorú sa v jednotlivých kapitolách opiera, od Bergsona a Benjamina cez Deleuza a Derridu až po Barthesa a Flussera. Napriek pomerne malému formátu má Palúchova knižka veľmi široký záber od prvopočiatkov fotografie až po najaktuálnejšie formy audiovizuálneho dialógu, formovaného nielen najnovšími filmovými dielami, ale aj fotografickými a filmovými obrazmi, vo svetle aktuálnych spoločensko-politických udalostí, stierajúcimi hranice medzi súkromným a verejným. Ako taká môže byť užitočným pomocníkom nielen pre záujemcov o filmové teórie.

cena: 8,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Vnem v zrkadle fotografie a filmu
 

Technické informácie

Vydavateľ: Občianske združenie Vlna, 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 136 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-88965-98-5