Transformation process in post-socialist screen media (kniha)

J. Dudková, K. Mišíková, VŠMÚ, 2017

Kolektívna monografia v anglickom jazyku Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media editoriek Jany Dudkovej (ÚDFV SAV) a Kataríny Mišíkovej (FTF VŠMU) sa venuje industriálnym, estetickým a technologickým transformáciám, ktorými prešli post-socialistické kinematografie a mediálny priemysel po páde železnej opony. Prináša súbor desiatich štúdií rešpektovaných filmových a mediálnych teoretikov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska a USA, zameraných na čiastkové problémy transformačných procesov, ktoré prinášajú široké spektrum tém od problémov odštátnenia socialistických kinematografií a vytvorenia inštitucionálneho a ekonomického rámca systematickej podpory z verejných zdrojov, cez hľadanie nových ciest poetiky po páde ideologických kritérií tvorby, žánrové otázky o vzťahu populárneho a artového filmu, až po nové výzvy digitálnych platforiem distribúcie audiovizuálnych obsahov i vplyv kinematografie na kolektívnu pamäť národov a miest.

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Transformation process in post-socialist screen media
 

Vydavateľ: Vysoká škola múzických umení, 2017
Jazyk: anglický
Počet strán: 189 s.
Väzba: brož.
ISBN: 9788081950087