Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky (kniha)

Jurij Michalovič Lotman, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2008

Druhé revidované vydanie prekladu kľúčovej a u nás zároveň veľmi populárnej učebnice filmovej teórie od jedného z najznámejších svetových semiotikov Jurija M. Lotmana, doplnené aktuálnym doslovom Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku a ilustráciami podľa pôvodného ruského vydania z roku 1973. Výber filmov, ktoré sú predmetom úvah a analýz, prezrádza, že pre Lotmana film rozhodne nebol len „materiálom“ analýz, ale aj objektom estetickej rozkoše, diváckeho potešenia. Práve tieto, pre vedca tak nesmierne cenné vlastnosti, umožnili Jurijovi Lotmanovi napísať knihu o filme, ktorá môže byť zaujímavá nielen pre filmových vedcov, ale aj pre praktických tvorcov filmu. A ktorá nestratila nič na svojej aktuálnosti ani po desiatkach rokov.

cena: 7,30 € / vypredané /
Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 140
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-85187-51-9