Pulp Fiction (kniha)

Dana Polan, Casablanca, 2007

Velmi oživující pohled na stylovou a technickou stránku tohoto moderního kultovního snímku, který si pohrává s žánry, překračuje je a mísí s četnými citacemi na známé filmy minulosti. Autor zkoumá, proč se tento film stal takovou všeobecně oblíbenou ikonou, jakou strategii Tarantino při psaní, natáčení a produkci filmu použil. Autor doplnil české vydání o zbrusu novou předmluvu, která přehodnocuje některá jeho předešlá stanoviska a doplňuje Tarantinův obraz o zkušenost s jeho dalšími filmy (zejm. diptych Kill Bill).

cena: 6,60 € / vypredané /
Pulp Fiction