Premýšľanie o filmových rómoch (kniha)

Zuzana Mojžišová, VŠMU, 2014

Ambíciou tejto knihy, ako uvádza samotná autorka, je aspoň o piaď rozšíriť divácke vedomie súvislostí v priestore filmov o Rómoch. Autorka vychádza z obdobia romantizmu, keď umelci, učenci i šarlatáni boli natoľko uchvátení tajomnými kočovníkmi, že fantázia pretlačila racionálne úvahy. Použiť alebo zneužiť, radovať sa alebo smútiť... segregovať alebo integrovať u nás - doma. Problémová menšina je v skutočnosti problémom majority. Nie len u nás, Rómovia "nám majorite" nastavujú začadené obrazy. Môžu filmy vyčistiť náš začadený sebaobraz? Dokážu reinterpretovať stratégiu zmeny v záujme stigmatizovanej menšiny i nás väčšinových? Přemýšľanie Zuzany Mojžišovej o rómskych a nerómskych filmoch, o Rómoch je dlhodobé, podnetné i plodné, provokuje k zamysleniu sa nad ďalšími historickými, politickými, ideologickými súvislosťami. (René Lužica)

cena: 7,20 € / skladom / Vložiť do košíka
Premýšľanie o filmových rómoch
 

Technické informácie

Vydavateľ: Vysoká škola múziuckých umení (VŠMU), 2014
Jazyk: slovenský
Počet strán: 200 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-89439-59-1