Praktická dramaturgia (kniha)

Zuzana Gindl-Tatárová, VŠMU, 2015, 2. vydanie

Na plagátoch zvykneme čítať meno dramaturga, ktorý pomohol vybrať, analyzovať či aktuálne vyložiť a neskôr aj naštudovať nejakú hru pre potreby svojej scény. Dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Každý scenárista skôr či neskôr na tento paradox narazí. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor praxou overených postupov, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania a celkovej výstavby dramatického diela. Ak sa na literárnej príprave scenára podieľa skúsený a tvorivý dramaturg, stáva sa de facto spoluscenáristom diela.

cena: 7,20 € / vypredané /
Praktická dramaturgia
 

Technické informácie

Vydavateľ: Vysoká škola múzických umení, 2015, 2. vydanie
Jazyk: slovenský, english-anglický
Počet strán: 145 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-89439-70-6