Pedro Almodóvar (kniha)

Viktória Matáková, Petra Hanáková, 2005

Kniha venovaná jednému z najvýraznejších tvorcov súčasnej európskej kinematografie je pokračovaním série publikácií v edícii Camera obscura, ktoré mapujú filmovú tvorbu kľúčových európskych režisérov. Spoločný profil Pedra Almodóvara sa pokúša domácemu klubovému i bežnému filmovému divákovi, povedané slovami autoriek, „sprostredkovať jeho autorsky nezameniteľné, tak povediac patidifuso (dych vyrážajúce) filmové videnie podivuhodnosti človeka / sveta“. Základ profilu tvorí text Viktórie Matákovej, ktorá čitateľov zasvätene – opierajúc sa o štúdium materiálov priamo v Barcelone i Madride – vovádza do politicko-kultúrno-spoločenského kontextu Almodóvarovej tvorby a zároveň v pätnástich výkladoch predstavuje základné parametre a súvislosti každého jeho celovečerného hraného filmu. Podnetnou nadstavbou je potom text Petry Hanákovej, ktorá najmä umenovedne poučenému divákovi ponúka sieť najzaujímavejších príznakov almodóvarovského filmového štýlu.

cena: 7,30 € / vypredané /
Pedro Almodóvar
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov
Jazyk: slovenský
Počet strán: 312
Väzba: brož.
ISBN: 80-85187-41-8