Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (kniha)

Petra Hanáková, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2010

Monografia venovaná priekopníkovi a jednému z najvýznamnejších tvorcov slovenskej kinematografie je dielom autorky reprezentujúcej našu najmladšiu filmologickú generáciu. Vo svojom texte sleduje Bielika a jeho tvorbu čo najkomplexnejšie: od genofondu a fyziologických dispozícií až po obraz človeka-tvorcu, ktorý sa raz prispôsobuje prostrediu, inokedy ho sám aktívne mení. Hanákovej kritická monografia zúročuje štúdium v archívoch, rozhovory s pamätníkmi i čerstvé metodologické impulzy tzv. nových dejín filmu. Predstavuje Bielika v mnohosti jeho identít: ako Jánošíka – národného umelca a národnú ikonu, víťaza i porazeného, chlapa i chlapáka, každopádne ako fascinujúcu osobnosť, ktorá silne a nezvratne poznamenala podobu našej kultúry.

cena: 3,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení, 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 320
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-85187-58-8