Mysl a příběh ve filmové fikci (kniha)

Katarína Mišíková, NAMU, 2009

Sledovanie naratívnej filmovej fikcie predstavuje viacvrstevnú činnosť poznávania a precizovania už poznaného. Kniha Kataríny Mišíkovej je určená čitateľom, ktorí chcú nahliadnuť za oblasť fascinácie filmovými príbehmi, objasňuje Problémy sugestívneho pôsobenie filmovej fikcie v priesečníku mnohých odborov ľudského poznania. Čerpá z kognitívnych vied a zároveň sa prostredníctvom neoformalistickej vetvy filmovej teórie vracia ku klasickým koncepciám naratologického formalizmu a štrukturalizmu.
Prvá časť knihy vymedzuje kontext kognitívnej filmovej teórie. Druhá analyzuje percepčné, kognitívne a emocionálne procesy, ktoré tvoria základ naratívneho (po)rozumenia. Tretia časť ponúka prípadovú Štúdiu jednej naratologickej koncepcie - poetiky narácie Davida Bordwella. Potom na príklade analýzy jedného filmu predstavuje analytické možnosti neoformalistického prístupu k filmovej narácii.
 

cena: 10,29 € / vypredané /
Mysl a příběh ve filmové fikci
 

Technické informácie

Vydavateľ: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
Jazyk: český
Počet strán: 272 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-7331-126-1