Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov (kniha)

André Gaudreault - Philippe Marion, ASFK/SFÚ, 2021

V knihe Kinematický obrat sa dvaja filmoví teoretici a historici A. Gaudreault a P. Marion vracajú k počiatkom i smrtiam kinematografie, k jej kontaktom a kríženiam s rôznymi tzv. kultúrnymi sériami. To im na jednej strane umožňuje jasnejšie rozlíšiť rôzne fázy jej vývoja (od pred- po postinštitucionálnu) a charakterizovať jej pôvodnú „polymorfnú“ povahu, a na strane druhej vyznačiť kľúčové premeny identity média filmu, jeho naviazanosť na priestor kina ako poslednú baštu v boji proti dematerializácii. Cez problematiku animácie a digitalizácie odkrývajú rezonancie éry počiatkov (prelom 19. a 20. storočia) a súčasnej doby. Pri svojej analýze si autori pomáhajú špecifickými pojmami –  novotvarmi. Postupujú od najranejšej „kinematografistickej praxe“, ktorá predchádza fázu inštitucionalizovanej kinematografie a vyznačujú vlákna dialogických súvislostí (oživený obraz, výtvarnosť, animobraz, artificiálnosť) až po animorealizmus jej súčasnej postinštitucionálnej fázy digitálnych obrazov.

cena: 5,50 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Kinematický obrat - Film v digitálnej ére a jeho desať problémov
 

Technické informácie

Vydavateľ: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom © 2021
Jazyk: slovenský
Počet strán: 96 s.
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-970420-7-3

Z autorizovaného anglického prekladu druhého rozšíreného vydania The Kinematik Turn. Film in the Digital Era and its Ten Problems preložila Alexandra Strelková.

Vydanie publikácie finančne podporil Audiovizuálny fond