Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan (kniha)

Viera Langerová, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, 2009

Filmový zemepis Viery Langerovej (edícia Studium), sa zameriava na základné historicko-kultúrne súradnice troch kinematografických celkov – kontinentálnej Číny, Hongkongu a Tchajwanu. Spája ich spoločné dedičstvo čínskej kultúry, z ktorého sa odvíja v odlišných historických a nakoniec i geografických podmienkach filmová tvorba, odrážajúca nielen realitu, ale aj potreby širokej diváckej obce. Kniha najprv mapuje začiatky filmu v kontinentálnej Číne, ktoré výrazne ovplyvnili aj filmové podnikanie v Hongkongu a na Tchajwane. Nasledujúce podkapitoly knihy rekapitulujú základné udalosti filmu, upozorňujú na osobnosti a ich diela – od „zlatej“ éry čínskeho filmu v 30. rokoch minulého storočia, cez renesanciu v 80. a 90. rokoch až po súčasnosť. Podstatnú časť kapitoly o kontinentálnej Číne tvoria profily najvýraznejších tvorcov. Podobne členené sú aj kapitoly o filmovej kultúre v Hongkongu a na Tchajwane.

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 272
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-85187-57-1