Film ako voľný verš (kniha)

Eduard Grečner, 2015

Názov knihy režiséra Eduarda Grečnera odkazuje na jeho rovnomenný text-manifest z roku 1964, ktorý bol publikovaný v Kultúrnom živote. Základná idea, prístup ku kinematografii, pretrvala v Grečnerovom myslení dodnes, aj preto si už ako pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravoval úvahy o konkrétnych dielach a portréty tvorcov najmä z obdobia 60. rokov, ktoré najlepšie vystihujú jeho chápanie filmu. K čitateľovi sa tak dostáva 22 esejí, medzi ktorými nájde autorove zamyslenia na dielom slovenských režisérov ako Uher, Barabáš, Jakubisko či Hanák, ale i velikánov svetovej kinematografie, napr. Truffauta, Godarda, Buñuela alebo Antonioniho.

cena: 5,00 € / vypredané /
Film ako voľný verš
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici
Jazyk: slovenský
Počet strán: 208
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-85187-68