Etika režiséra - Morálny kompas pre každého filmára (kniha)

Yvonne Vavrová, LIFE Bratislava, 2021

Kniha, ktorá je aj zároveň učebnicou mediálnej etiky, definuje postavenie režiséra ako najvyššie kompetentného a zodpovedného pracovníka pri dodržiavaní etických a morálnych princípov. Máte pocit, že morálka a etika sa vytratila z našich životov? Že otvorením mediálneho priestoru sa z mnohých filmárov a televíznych režisérov stali drzí vykrádači našich súkromných životov? Renomovaná slovenská režisérka Yvonne Vavrová s bohatou medzinárodnou filmovou a televíznou skúsenosťou  radí, ako sa vyhnúť mnohým tvorivým dilemám pri nakrúcaní. Orientuje aj bežného čitateľa, a potencionálneho účinkujúceho, že nie všetko si musí nechať páčiť od autority akou je režisér. Opiera sa o slovenské, české aj anglické Etické kódexy verejnoprávnych televízií, aby ukázala, že nie všetko umelecké je aj korektné a že slušnosť a etika je základným predpokladom práce profesionálneho režiséra.

cena: 12,00 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Etika režiséra - Morálny kompas pre každého filmára
 

Technické informácie:

Vydavateľ: LIFE Bratislava, 2021
Jazyk: slovenský
Počet strán: 134 s.
Väzba: 160 x 180 mm
ISBN: 978-80-570-2246-6

Odborné recenzie:

„Odborných publikácií, týkajúcich sa televízie a filmu, je množstvo.  Menej ich je o práci tvorivých tímov, ktoré filmy realizujú a ešte menej o ich etike alebo neetike pri tvorbe diel. A tu prichádza autorka, ktorá, pravdepodobne ako prvá, ozrejmuje etiku režiséra, tej veľmi zodpovednej, nebojím sa zdôrazniť, že najzodpovednejšej osoby v procese tvorby, keď analyzuje umeleckú funkciu režiséra hraných a dokumentárnych filmov.“        Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

„Významná slovenská dokumentaristka a režisérka Yvonne Vavrová problematiku profesní etiky chápe široce, věnuje se jejím dějinám a pak konkrétním etikám. Zajímají témata jako práce se skrytou kamerou, skrytým mikrofonem, problematika autorizace a vůbec autorství a jeho ochrany nikoliv jen ve smyslu autorského zákona, ale také právě ve smyslu etickém. Považuji práci Yvonne Vavrové za velmi cenný příspěvek do debaty.“     Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc