Dejiny slovenskej televízie (kniha)

Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956-1989), 2015

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácií zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956-1989. Publikácie je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie. Čitateľ sa dozvie mnoho o začiatkoch vysielania, o rôznych druhov programov od spravodajských a športových, cez hudobné, detské až po vzdelávacie a dokumentárne programy v rôznych obdobiach. V súvislosti s inscenáciami a filmovým vysielaním sú spomenuté aj mnohé známe herecké mená. Autor nezabudol ani na dôležitosť tých profesií ako bol kameraman či scénograf. Kniha je určená nielen študentom VŠMU, ale aj inštitúciám a širokej verejnosti, ktorú zaujíma kľukatá cesta slovenskej televízie od jej počiatkov až do roku 1989.

cena: 4,40 € (bežná cena 10,90 €) / skladom / Vložiť do košíka
akcia
Dejiny slovenskej televízie
 

Technické informácie

Vydavateľ: Perfekt v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 311
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-8046-738-8