Český filmový archiv 1943 - 1993 (kniha)

Institucionální vývoj a problémy praxe, Ján Trnka, Národní filmový archiv, 2018

Český Filmový archiv, dnešní Národní filmový archiv, patří mezi nejstarší paměťové instituce svého druhu a rozsahem sbírek se řadí k největším na světě. Založen byl za zcela mimořádných okolností během druhé světové války. Předkládaná kniha mapuje kulturně specifický proces vzniku a velmi spletitého institucionálního vývoje archivu, a zároveň přibližuje způsoby,jimiž generace filmových archivářů naplňovaly poslání shromažďovat, vědecky zpracovávat, uchovávat a znovu zpřístupňovat filmy a další dokumenty svědčící o minulosti kinematografie a dějinách vůbec.V jednotlivých kapitolách objasněné problémy–ať už se týkají proměn akviziční politiky, podob informačního systému, metod ochrany archiválií nebo forem jejich dalšího využívání, obecně každodenní praxe spojené s péčí o kulturní dědictví–jsou nahlíženy v souvislostech s politickými, ekonomickými a technologickými změnami, které v průběhu 20. st. ovlivňovaly českou společnost a zároveň formovaly její vztah k historii, nejen té filmové.

cena: 12,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Český filmový archiv 1943 - 1993
 

Technické informácie

Autor: Jan Trnka
Grafický design: Michal Krůl (Laboratoř)
Odborná redakcia: Lucie Česálková, Ivan Klimeš
Zodpovedná redakcia: Julie Wittlichová
Vydavateľ: Národní filmový archiv, 2018
Jazyk: český
Počet strán: 207 s.
Väzba: pevná
ISBN: 978-80-7004-190-1