Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (kniha)

Jana Dudková, Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vydavateľstvom slovenskej akadémie vied, 2008

Po úspešnom profile Emira Kusturicu sa autorka Jana Dudková rozhodla potvrdiť svoje odborné zameranie na balkánske kinematografie ďalšou publikáciou, vymedzenou predovšetkým kontextom srbského filmu 90. rokov. V podrobných interpretáciách piatich filmov (Rany, Underground, Pekné dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) objasňuje podvedomé i vedomé snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov a predsudkov v jeho reflexii. Kľúčovým pozadím analýz všetkých spomínaných filmov sa v jej texte stala problematizácia pojmu „balkanizmus“, ktorý bol v polovici 90. rokov navrhnutý podľa vzoru „orientalizmu“ literárneho kritika Edwarda Saida. Päť filmov, ktoré si v Srbsku i v zahraničí diváci zvykli vnímať ako „typicky“ balkánske, autorka prezentuje ako potenciálne podvratné a ukazuje tak aj nové možnosti, ako je z Balkánu možné urobiť metaforu ľudského životného údelu, ale najmä ľudského myslenia a vnímania.

cena: 5,80 € / skladom / Vložiť do košíka
Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vydavateľstvom slovenskej akadémie vied, 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 276
Väzba: brož.
ISBN: 978-80-224-1010-6