Milan Sládek (DVD)

r. Martin Šulík, Slovensko, 2020, 91 + 33 min.

Dokumentárny  film  o  výnimočnej  osobnosti  slovenskej kultúry zachytáva jej tvorivú i život-nú cestu. Milan Sládek stál na začiatku 60. rokov pri zrode modernej slovenskej pantomímy, jeho predstavenia  priniesli  novú  divadelnú  formu,  ovplyvnili mnohých jeho európskych kolegov. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-slovenska v roku 1968 emigroval do Nemecka, kde dodnes žije a pracuje. Film narába s boha-tým archívnym materiálom i výpoveďami umel-cových spolupracovníkov, vďaka čomu podáva komplexné svedectvo o osudoch celej generá-cie slovenských divadelníkov.

cena: 5,40 € / skladom / Vložiť do košíka
novinka
Milan Sládek
 

Tvorcovia

Réžia/Scenár: Martin Šulík
Kamera: Richard Krivda
Strih: Marek Šulík
Účinkujú: Milan Sládek, Milan Lasica, Jana Pogorielová, Eva Mária Chalupová, Ľubomír Feldek, Ladislava Petišková, Vladimír Štefko, Helmut Scheier, Frank Meyer, Franz Bodo Gerono a ďalší

Technické informácie

Audio: slovensky, česky, nemecky 2.0 (stereo)
Titulky/Subtitles: SLOVENSKÉ, SLOVENSKÉ PRE NEPOČUJÚCICH, ENGLISH, DEUTSCH
Celková minutáž/Running time: 91 + 33 min.

Bonusy

vo filme nepoužité materiály / material not used in the film + KEĎ ZAZNIE TICHO / WHEN THE SILENCE CAN BE HEARD (M. Horňák, 1966)


Prístupnosť: 12
© Slovenský filmový ústav, Titanic, s.r.o., RTVS, Grimaldi production s.r.o., 2020
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, SAPA, Audiovizuálny fond
SOZA BIEM SFU 0101 9 831

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR