2DVD August 68 / November 89 (DVD)

Očami slovenských dokumentaristov, dokumentárny

August 68
DVD obsahuje tri dokumentárne filmy venované zásadným udalostiam roku 1968. Čas, ktorý žijeme pojednáva o obrodných spoločenských procesoch, ktoré sa v Československu rozpútali počas tzv. Pražskej jari, zvláštne vydanie Týždňa vo filme s názvom Čierne dni podáva svedectvo o nasledujúcej augustovej intervencii vojsk Varšavskej zmluvy a film Tryzna nás oboznamuje s udalosťami, ktoré z tejto pre mnohých dodnes traumatickej historickej skúsenosti priamo vyplynuli.

November 89
3 dokumentárne filmy obsiahnuté na tomto DVD ponúkajú divákovi možnosť pripomenúť si mnohé z dôležitých histor. udalostí, ktoré koncom roka 1989 zásadným spôsobom ovplyvnili našu budúcnosť. Zároveň mu poskytujú veľmi plastický obraz politických, spoločenských a ekonomických procesov.

cena: 5,40 € / skladom / Vložiť do košíka
2DVD August 68 / November 89
 

August 68

Čas, ktorý žijeme

Réžia: V. Kubenko, L. Kudelka, J. Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava

Čierne dni

Réžia: L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč

Tryzna

Réžia: V. Kubenko, P. Mihálik, D. Trančík

November 89

Letová správa OK 89-90

Réžia: I. Ruppeldt

Sonda 1/1990 - Vlak nežnej revolúcie

Réžia: R. Ferko, V. Mináč, A. Horák

Všetci spolu...[po slovensky]

Réžia: E. Štefankovičová

Technické informácie

Audio: slovensky 2.0 mono
Titulky/Subtitles: SLOVENSKÉ / ENGLISH-ANGLICKÉ / FRANÇAIS-FRANCÚZSKE
Formát obrazu/Format: 4:3
DVD Región: ALL PAL
Celková minutáž/Running time: August 68: 114 min. (60+30+24), November 89: 139 min. (59+63+17)

Digitálne reštaurované filmy / Digitally restored films

Prístupnosť: 12
SOZA BIEM SFU 0047 9 831
MKAD 024 09
© Slovenský filmový ústav, 2013
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Viac na SK CINEMA