Časopisy

KINO IKON 2/2013 (Časopis)

Téma: 50 ROKOV SFÚ – II., časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2010

Hlavnú tému celého ročníka 2013 určovali najmä dve okrúhle výročie – 50. rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (1963–2013) a tiež 20. výročie vzniku Asociácie slovenských filmových klubov ako hlavného vydavateľa časopisu (1993–2013). Hlavným príspevkom druhého čísla sa stala rozsiahla štúdia Václava Maceka venovaná dejinám Slovenského filmového ústavu... viac

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2013

KINO IKON 1/2013 (Časopis)

Téma: 50 ROKOV SFÚ – I., časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Hlavnú tému v prvom čísle Ikonu určujú dve okrúhle výročia – 50. rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (1963–2013) a v rubrike reflexií na filmy z distribučnej ponuky ASFK si Kino-Ikon pripomenie aj 20. výročie jej vzniku ako svojho hlavného vydavateľa (1993–2013). Blok textov venovaných 50. výročiu SFU otvára štúdia jedného z najuznávanejších filmových historikov filmu súčasnosti Paola Cherchi Usaia o konzervovaní pohyblivých obrazov... viac

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 1/2013

KINO IKON 2/2012 (Časopis)

Téma: 60. ROKY / POHĽADY Z DRUHEJ STRANY, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2010

Číslo otvára trojica rozsiahlych štúdií. V prvej sa Petra Hanáková venuje jednej z málo známych postáv slovenskej filmovej tvorby a výroby z obdobia vojnových 40. rokov Pavla Čambalu. Na jej portrét málo známeho hýbateľa slovenského filmovníctva nadväzuje štúdia Márie Ferenčuhovej zameraná na rétoriku a poetiku slovenských non-fiction filmov z produkcie Školfilmu a Nástupu... viac

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2012

KINO IKON 1/2012 (Časopis)

Téma: NORMALIZÁCIA, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Celé číslo prvého ikonu roku 2012 bude venované téme normalizácie a filmu. Podnetom k celému tematickému zameraniu čísla sa stala pracovná konferencia Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorá sa pod názvom NORMALIZÁCIA V (ČESKO)SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII uskutočnila v dňoch 1. – 2. decembra 2011 v kinosále FTF VŠMU v Bratislave. Základ čísla budú tvoriť príspevky českých i slovenských historikov a kritikov: Václava Maceka, Jeleny Paštekovej, Juraja Mojžiša,... viac

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 1/2012

KINO IKON 2/2011 (Časopis)

Téma: JACQUES RIVETTE, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

V úvodnej štúdii analyzuje Mária Ferenčuhová obľúbené vyjadrovacie postupy známych slovenských dokumentaristov (Kerekes, Škop, Lehotský). Hlavnou témou čísla sa stalo dielo kľúčového reprezentanta francúzskej novej vlny a pritom u nás najmenej známeho tvorcu – Jacquesa Rivetta. Diela z rôznych dekád jeho tvorby (od 60. rokov po súčasnosť) analyzovali mladí českí a slovenskí filmoví vedci (Schimera, Křipač, Felcman, Mišíková, Michalovič)... viac

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2011

KINO IKON 1/2011 (Časopis)

Téma: O ŽÁNRI A ŽÁNROVENÍ, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Číslo otvára vynikajúca filozofická analýza užívania priestoru a vôle vo filme A. Tarkovského Stalker [Daniela Foltinová]. Nasleduje ju jeden zo stále potrebných a zaujímavých návratov k tetralógii citov od M. Antonioniho [Juraj Mojžiš]. Témou čísla je séria nových úvah o žánroch a žánrovení vo filme [John Frow, Peter Michalovič, a i.]. Blok textov dopĺňa aktuálny rozhovor s americkým teoretikom filmových žánrov Rickom Altmanom. viac

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 1/2011

KINO IKON 2/2010 (Časopis)

Téma: SÚČASNÝ TALIANSKY FILM, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Hlavnou témou druhého čísla sa stal SÚČASNÝ TALIANSKY FILM poslednej dekády. Po úspešnom nadviazaní spolupráce s talianskymi partnermi z Neapola – prehliadka slovenských filmov vo viacerých mestách v roku 2009, špeciálne číslo Quaderni Cinemasud venované len slovenskej kinematografii – sme s pomocou Paola Speranzu a Tiziany d´Amico obrátili pozornosť späť, na súčasný taliansky film. viac

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2010

KINO IKON 1/2010 (Časopis)

Téma: NEUROESTETIKA, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2010

Číslo otvára ďalší text Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, stále v časoch normalizácie. V rubrike Studium sa Eva Vženteková pokúsi o reinterpretáciu katolíckych filmov Štefana Uhra – v tomto čísle najmä filmu Organ. Hlavnou a celkom netradičnou témou čísla sa stalo u nás málo známe spojenie filmu s neurovedou. Blok tvorí štúdia kolektívu autorov Neuroveda a filmová veda, dopĺňa ju zasvätený úvod Zdenka Holého Neuroestetika: budúcnosť filmových štúdií?... viac

cena: 1,00 € / vypredané /
KINO IKON 1/2010