KINO IKON 2/2017 (Časopis)

Téma: IKON SPIRITUAL, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2018

Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník, ktorý sa profiluje ako pravidelná reprezentatívna antológia pôvodných autorských textov i prekladových štúdií o aktuálnom filmovom myslení. Vytvára priestor pre podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry. Dlhodobým cieľom časopisu je pestovanie schopnosti kritického hodnotenia kinematografie, resp. najrôznejších prejavov audiovizuálnej kultúry všeobecne. Kino-Ikon chce fungovať ako základná čítanka domácich i zahraničných filmologických textov u nás. Vydavateľom je Asociácia slovenských filmových klubov, od roku 1998 v spolupráci so Slovenský filmovým ústavom. Od roku 2003 vychádza v rámci Kino-Ikonu kritická príloha Frame, ktorú pripravujú študenti Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Od roku 2014 sa Kino-Ikon stal odborným recenzovaným časopisom.

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2017
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský, anglický, český
Počet strán: 239 s.
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893