KINO IKON 2/2015 (Časopis)

Téma: ANIMOVANÝ FILM, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Prvú tému čísla tvorí rozsiahla kritická rekapitulácia domácej filmovej produkcie za rok 2014. Jednotlivé príspevky v konštelácií referát a ko-referát - venovanej množstvu a najmä kvalite ročnej "úrody" hraných, dokumentárnych a animovaných filmov - zazneli na úvod verejných diskusií, ktoré sa uskutočnili ako  sprievodný program prehliadky Týždeň slovenského filmu (apríl 2015). V druhej téme pripravila hosťujúca editorka E. Šošková (FTF VŠMU) súbor textov a súčasnom animovanom filme. Vybraní autori sa venujú tak mysleniu o fenoménoch histórie a súčasnosti slovenského animovaného filmu (Šošková, Krišková, Uhrinová), napr. tradícii rozprávok alebo edukatívnej funkcii animovaných filmov pre deti, ako aj vybraným prípadovým štúdiám filmov i autorov (Zbojník Jurko, tWINs, Lokalfilmis, profil W. Boeowczyka, Herečka tisícročia). V rubrike ROZHOVORY nadviaže číslo na druhú a hlavnú tému čísla rozhovorom E. Šoškovej s jedným z najznámejších kolibských vedúcich produkcie krátkych a anim. filmov P. Forischom.

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2015
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský
Počet strán: 266
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893