KINO IKON 2/2014 (Časopis)

Téma: SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA PO ROKU 1989, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Druhé číslo časopisu Kino-Ikon v úvodnej rubrike STUDIUM pokračuje v letnej okrúhlej téme (70. výročie SNP) druhou časťou rozsiahlej štúdie Evy Filovej o premenách  slovenskej „povstaleckej“ krátkometrážnej tvorby do 80. rokov minulého storočia. HLAVNOU TÉMOU čísla sa pri príležitosti 25. výročia pádu komunizmu a 20. výročia „samostatnej“ slovenskej kinematografie stalo ďalšie kolo bilancovania jej úspechov i stagnácií. Tematický blok pripravili Jana Dudková v spolupráci s Máriou Ferenčuhovou. „Môžeme slovenskú ponovembrovú kinematografiu vnímať ako postupne sa osamostatňujúcu? Ak áno, tak vo vzťahu k čomu a v akom hodnotovom meradle sa osamostatnila? – kladú v úvode základné otázky celého bloku, ktorý vychádza z projektu riešeného Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV a Katedrou audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989.

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2014
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský
Počet strán: 329
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893