KINO IKON 2/2011 (Časopis)

Téma: JACQUES RIVETTE, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

V úvodnej štúdii analyzuje Mária Ferenčuhová obľúbené vyjadrovacie postupy známych slovenských dokumentaristov (Kerekes, Škop, Lehotský). Hlavnou témou čísla sa stalo dielo kľúčového reprezentanta francúzskej novej vlny a pritom u nás najmenej známeho tvorcu – J. Rivetta. Diela z rôznych dekád jeho tvorby (od 60. rokov po súčasnosť) analyzovali mladí českí a slovenskí filmoví vedci (Schimera, Křipač, Felcman, Mišíková, Michalovič). Rubrika Pocta je venovaná dielu Pavla Branka a Petra Solana. Druhý tematický blok textov sa venuje reflexii posledného 15. ročníka MFDF Jihlava a najmä dokumentu Andrey Slovákovej Nadohľad (2011). V rubrike Dvojdotyk sa D. Šterbáková a T. Hudák venujú filmu Strýko Búnmí. V súbore recenzií sa číslo venuje odbornej filmovej literatúre (knihy Martina Palúcha, J. Dudkovej, Z. Hudeca, P. Branka, zb. o Martinovi Slivkovi a i.), filmom v distribúcii (Melanchólia, 80 dopisov, Drive) i filmovým aktivitám uplynulého roka (14. čs. filmologická konferencia Minority a film).

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 2/2011
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský
Počet strán: 237
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893