KINO IKON 1/2018 (Časopis)

Téma: Právo a film, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2018

V recenzovanej rubrike Studium dominuje štúdia E. Vžentekovej venovaná reprezentácii obdobia rozpadu ČSR a vzniku slovenského štátu (1938 – 1945) v slovenskom hranom filme. Hlavnou témou čísla sa stalo právo, spravodlivosť, súdnictvo, resp. obraz právnického povolania vo filme. Verejný obraz právnikov a premien či peripetií výkonu práva formuje médium filmu od svojich začiatkov. Aj preto je tejto téme venované takmer celé číslo, ktoré vzniklo na základe úzkej spolupráce s Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK. Tvorí ho pestrá mozaika prístupov, ktoré spájanie práva a filmu umožňuje. Nielen v hlavnom tematickom bloku sa číslo venuje pohľadom na rôzne filmové diela: od rozboru klasických drám zo súdnej siene cez analýzy právnych fenoménov v detektívkach, sci-fi, rozprávkach, po prieskum právnych otázok v dokumentárnej tvorbe. Tému unikátne dopĺňajú aj pôvodné eseje talianskych filmových kritikov o právnych témach v ich kinematografii, či recenzie na knihy k téme.

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 1/2018
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský, anglický, český
Počet strán: 290 s.
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893