KINO IKON 1/2012 (Časopis)

Téma: NORMALIZÁCIA, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2015

Celé číslo prvého ikonu roku 2012 bude venované téme normalizácie a filmu. Podnetom k celému tematickému zameraniu čísla sa stala pracovná konferencia Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorá sa pod názvom NORMALIZÁCIA V (ČESKO)SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII uskutočnila v dňoch 1. – 2. decembra 2011 v kinosále FTF VŠMU v Bratislave. Základ čísla budú tvoriť príspevky českých i slovenských historikov a kritikov: Václava Maceka, Jeleny Paštekovej, Juraja Mojžiša, Luboša Ptáčka, Evy Filovej, Zdenka Hudeca, Martina Ciela a Jadwigy Hučkovej. Kino-Ikon opäť doplní aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy filmov normalizačného obdobia našej kinematografie.

cena: 3,32 € / skladom / Vložiť do košíka
KINO IKON 1/2012
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk: slovenský
Počet strán: 289
Väzba: mäkká
ISSN: 1335-1893