Iluminace 2/2011 (Časopis)

Časopis pre teóriu, históriu a estetiku filmu

Články
Michal Večeřa: Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film

Články k tématu
Editorial
Bernhard Siegert: Pohled jako narušení obrazu. Mezi mimézí a mimikry
Lauren Rabinovitzová: Slastná pokušení: Nickelodeony, zábavní parky a předvádění ženské sexuality
Wanda Strauvenová: Dilema pozorovatele: Dotýkat se, či nedotýkat?
Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity

Rozhovor
Kateřina Krtilová: Dějiny médií a média dějin. Rozhovor s Bernhardem Siegertem

cena: 3,95 € / vypredané /
Iluminace 2/2011
 

Technické informácie

Vydavateľ: Národní filmový archiv, Praha
Jazyk: český
Ročník: 23
Počet strán: 135
ISSN: 0862-397X