Homo Felix 2/2012 (Časopis)

odborný časopis o animovanom filme

Aká je primárna funkcia vzdelávacieho systému? Pripravovať novú generáciu špecialistov určitého odboru tak, aby sa po dovŕšení produktívneho veku mohla plnohodnotne zapojiť do jeho fungovania. Ak vzdelávací systém nehľadí na realitu, t. j. poškolskú prax, jeho zmysel je výrazne naštrbený. Naopak, ak školský systém dobre pozná odbor, pre ktorý vzdeláva, stáva sa jeho nenahraditeľným vyživovacím koreňom. V uhom čísle ročníka 2012 časopisu Homo Felix skúma vydavateľ oblasť vzdelávania a otvára otázku, kam by naše odborné školstvo malo v najbližších rokoch smerovať, aby sa takýmto koreňom stalo.
Aká je situácia v krajinách ako Slovensko a Česko, kde existuje len malý alebo žiaden animačný priemysel? Pre koho a ako vzdelávajú katedry animovanej tvorby svojich študentov? Mohli by školy zmenou svojho zamerania pomôcť vzniku fungujúceho priemyslu?
V mozaike článkov sa snažia ich autori hľadať odpovede na tieto a ďalšie pridružené otázky.

cena: 4,00 € / vypredané /
Homo Felix 2/2012
 

Technické informácie

Vydavateľ:Feel Me Film s.r.o.
Jazyk: slovenský
Počet strán: 71
Väzba: brož.
ISSN: 1338-2268