Film.sk 4/2015 (Časopis)

2015, SFÚ

Aprílové číslo Film.sk predstavuje tri slovenské snímky v rubrike Novinky (dokumenty Milan Čorba, Tak ďaleko, tak blízko a česko-slovenskú animovanú rozprávku Malý pán), dva hodnotí v recenziách (dokument 5. pluk – Misia Afganistan a maďarsko-slovenský hraný film Mirage) a množstvo domácich titulov divákom ponúkne prehliadka Týždeň slovenského filmu, o ktorej mesačník informuje na viacerých miestach. Viaže sa k nej aj rozhovor so scenáristom Markom Leščákom, prezidentom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, ktorá je hlavným organizátorom prehliadky. Leščák však o tunajšej kinematografii hovorí v širších súvislostiach a popritom ozrejmuje, prečo sám najčastejšie pracuje na filmoch so sociálnou tematikou.
Téma čísla sa venuje európskej podpore slovenských projektov, konkrétne z programu Európskej komisie Kreatívna Európa (podprogram MEDIA) a z kinematografického fondu Rady Európy Eurimages.

cena: 1,00 € / skladom / Vložiť do košíka
Film.sk 4/2015
 

Technické informácie

Vydavateľ: Slovenský filmový ústav
Jazyk: slovenský
Ročník: 16
Číslo: 4
Počet strán: 52