blu-ray kolekcia - Slovenský film 1 (Blu-Ray)

r. viacero, 2016, SFÚ

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európskej únie vydal Slovenský filmový ústav reprezentatívnu desaťdielnu blu-ray kolekciu Slovenský film. Prvú kolekciu tvorí päť filmov zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tvoria ju filmy, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva v zmysle audiovizuálneho zákona práva výrobcu. Patria k nim vojnová dráma Boxer a smrť (1963) Petra Solana, film Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, ktorý sa považuje za prelomové dielo československej novej vlny, trezorový film Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni (1969), Ja milujem, ty miluješ (1988) Dušana Hanáka, jediný slovenský držiteľ Strieborného medveďa z MFF Berlín, a napokon Chodník cez Dunaj (1989) Miroslava Luthera, ktorý sa vracia na naše územie v čase druhej svetovej vojny. Všetky filmy prešli procesom v projekte obnovy a záchrany audiovizuálneho dedičstva a sú zdigitalizované a zreštaurované.

cena: 45,00 € (bežná cena 50,00 €) / vypredané /
akcia
blu-ray kolekcia - Slovenský film 1
 

Vtáčkovia, siroty a blázni, 1969, r. Juraj Jakubisko

Mozaikovité podobenstvo sa síce odohráva v bližšie neurčenom čase a priestore, no jeho šialený svet bez ideálov, plný násilia, cynizmu a beznádeje, silne pripomína spoločenskú atmosféru v Československu po auguste 1968. Trojica zvláštnych samotárov v ňom prežíva len vďaka „bláznovstvu“ – životu založenému na princípe hry a filozofii radosti. Tragický koniec ich súžitia je však neodvratným dôsledkom reality, ktorá ponúka len dve možnosti: šialenstvo alebo smrť.

Obsahuje: texty o filme a tvorcoch, fotogalériu

Titulky: slovenské, anglické, francúzske, nemecké, talianske, španielske, ruské

Audio: slovensky 2.0 mono

Menu: Slovenské, anglické

Chodník cez Dunaj, 1989, r. Miloslav Luther

Tragický príbeh o osudoch mladých priateľov po vzniku vojnovej Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Na železničnú stanicu v pohraničnom Ludenburgu (Břeclav) pravidelne priváža poštu Slovák Viktor Lesa. Z mladíckej nerozvážnosti presmeruje jednu z dôležitých poštových zásielok. V meste sa objaví gestapo a lesa sa dá na útek spolu s českým kolegom, židovským poštovým úradníkom Franzom Ticháčkom.

Ady Hajdu a Roman Luknár o Chodník cez Dunaj

Obsahuje: texty o filme a tvorcoch, fotogalériu

Titulky: slovenské, anglické, francúzske, nemecké, talianske, španielske, ruské

Audio: slovensky 2.0 mono

Menu: Slovenské, anglické

Boxer a smrť, 1962, r. Peter Solan

Veliteľ koncentračného tábora Kraft náhodne zistí, že väzeň Komínek má profesionálne boxerské skúsenosti. Zo dňa na deň sa z väzňa stáva Kraftov tréningový partner, ktorý v tábore získava privilegované postavenie. Po smrti priateľa a spoluväzňa ho však zlosť a vzdor privedú k otvorenej revolte. Film je novým pohľadom na tému degradácie človeka v období fašizmu cez tragický príbeh jednotlivca, ktorého jedinou šancou na záchranu života je prijať pravidlá nerovnej hry.

Obsahuje: texty o filme a tvorcoch, fotogalériu

Titulky: slovenské, anglické, francúzske, nemecké, talianske, španielske, ruské

Audio: slovensky 2.0 mono

Menu: Slovenské, anglické

Slnko v sieti, 1962, r. Štefan Uher

Lyrický príbeh emocionálneho dozrievania a vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorí sa snažia zakryť svoju neistotu, neskúsenosť a strach zo života hraným cynizmom a odmietavou pózou voči súdobej spoločnosti. Je to prvý film v dejinách slovenskej kinematografie, ktorý prináša tému prirodzeného hodnotového aj spoločenského porovnania prostredia mesta a vidieka. Film je označovaný za začiatok novej vlny v kontexte slovenského a českého filmu 60. rokov minulého storočia.

Upútavka

Ukážka

Obsahuje: texty o filme a tvorcoch, fotogalériu

Titulky: slovenské, anglické, francúzske, nemecké, talianske, španielske, ruské

Audio: slovensky 2.0 mono

Menu: Slovenské, anglické

Ja milujem, ty miluješ, 1980, r. Dušan Hanák

Tragikomický film o ľuďoch z periférie, ktorých zobrazuje bez prikrášlenia, ale s o to väčším porozumením. Aj preto – podobne ako Hanákove predchádzajúce diela 322 a Obrazy starého sveta – skončil v trezore, odkiaľ sa dostal až v roku 1988. Film Dušana Hanáka a Dušana Dušeka s presvedčivými hereckými výkonmi českej herečky Ivy Janžurovej, Poliaka Romana Klosowskeho a Srba Milana Jelića získal na MFF v Berlíne v roku 1989 prestížne ocenenie – Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu.

Dušan Hanák o filme Ja milujem, ty miluješ

Obsahuje: texty o filme a tvorcoch, fotogalériu

Titulky: slovenské, anglické, francúzske, nemecké, talianske, španielske, ruské

Audio: slovensky 2.0 mono

Menu: Slovenské, anglické

Digitálne reštaurované filmy